Vijesti

Flavonoidi naranče mogu poboljšati aerobnu izvedbu

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Flavonoidi naranče mogu poboljšati aerobnu izvedbu

Izvor: Nutrients

Rezultati nove randomizirane kontrolirane studije pokazali su da dodatak flavonoida 2S-hesperidina može pomoći biciklistima u poboljšanju aerobne izvedbe. Hesperidin se uglavnom nalazi u agrumima, a slatka naranča sadrži ga u visokoj koncentraciji. Postoje dokazi koji upućuju na terapeutske učinke hesperidina kod određenih bolesti (primjerice neuroloških i kardiovaskularnih) zbog svojih protuupalnih svojstava, sadržaja antioksidansa, inhibicije nakupljanja masti, poboljšanja homeostaze glukoze i osjetljivosti na inzulin, ali je malo istraživanja provedeno o njegovom utjecaju na sportsku izvedbu. Zbog toga su znanstvenici u novom istraživanju nastojali ispitati kronične učinke dodatka 2S-hesperidina na proizvodnju energije, ventilacijski prag, maksimalnu snagu u inkrementalnom testu te maksimalnu apsolutnu i relativnu snagu. Sekundarni cilj bio je procijeniti utjecaj hesperidina na markere metaboličkih (O2 i CO2) i energetskih supstrata (ugljikohidrata i masti) tijekom korak testa, što bi moglo objasniti moguće poboljšanje izvedbe.

Ukupno 40 amaterskih biciklista nasumično je raspodijeljeno u dvije skupine: prva je uzimala 500 mg 2S-hesperidina, a druga 500 mg placeba na dan tijekom osam tjedana. Za procjenu izvedbe korišten je inkrementalni test, a za mjerenje potrošnje kisika, ugljičnog dioksida, učinkovitosti i oksidacije ugljikohidrata i masti neizravna kalorimetrija.

Prema rezultatima istraživanja, uzimanje hesperidina rezultiralo je povećanjem procijenjenog funkcionalnog praga snage za 3,2% i maksimalne snage za 2,7% u usporedbi s placebom. Također je zabilježen značajan porast vršne i relativne snage u obje skupine, ali bez razlika među skupinama. Autori studije zaključuju da dodatak 2S-hesperidina tijekom osam tjedana potiče poboljšanje procijenjenog funkcionalnog praga snage i maksimalne snage kod amaterskih biciklista tijekom inkrementalnog testa. Ta otkrića podupiru upotrebu 2S-hesperidina kao prirodnog novog ergogenog sredstva koje biciklistima može pomoći u poboljšanju aerobne izvedbe.