Vijesti

Vitamin D3 i preživljavanje COVID-19 bolesti

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Vitamin D3 i preživljavanje COVID-19 bolesti

Izvor: Nutrients

U brojnim studijama uočena je povezanost nedostatka vitamina D s ozbiljnijim simptomima bolesti COVID-19. Primjerice, u europskim je zemljama uočena obrnuta povezanost koncentracije 25-hidroksi vitamina D u serumu s brojem slučajeva te infekcije kao i sa smrtnošću. Glavni cilj ove empirijske interventne studije bio je utvrditi učinkovitost redovitog uzimanja vitamina D tijekom prethodne godine, ili nakon dijagnoze COVID-19 bolesti, u povećanju stope preživljavanja kod starijih bolesnika oboljelih od te bolesti.

Iz jedne studije retrospektivno su prikupljeni podaci 77 pacijenata u dobi od 78-100 godina, hospitaliziranih u gerijatrijskoj jedinici za zdravstvenu njegu u razdoblju od ožujka do svibnja 2020. godine. U prvu skupinu bili su svrstani svi pacijenti s COVID-19 bolešću koji su uzimali vitamin D u obliku dodatka prehrani tijekom prethodne godine. Niti jedan pacijent iz te skupine nije uzimao dodatak prehrani nakon dijagnoze te bolesti. U drugu su skupinu bili svrstani pacijenti s COVID-19 koji obično ne uzimaju vitamin D u obliku dodatka prehrani, ali su ga uzeli u dozi od 80.000 I.J. u roku od nekoliko sati nakon dijagnoze COVID-19. U treću su skupinu bili svrstani svi pacijenti s COVID-19 bolešću koji nisu uzimali vitamin D u obliku dodatka prehrani.

Rezultati su pokazali da je 17 pacijenata imalo teški oblik bolesti COVID-19, 62 ih je preživjelo do 14. dana, a zabilježeno je 15 smrtnih slučajeva. Bez obzira na sve izmjerene potencijalno zbunjujuće čimbenike, redovito uzimanje vitamina D3 kao dodatka prehrani bilo je povezano s manje ozbiljnim oblikom bolesti i većom stopom preživljavanja. Međutim, uzimanje vitamina D3 u dozi od 80.000 I.J. nakon dijagnoze COVID-19 bolesti nije bilo povezano s poboljšanjem ishoda bolesti. Stručnjaci pretpostavljaju da je za postizanje zaštitnih učinaka prekasno početi uzimati vitamin D tek nakon dijagnoze te bolesti. Nadalje, postoji mogućnost da je doza od 80.000 I.J. bila nedovoljna da bi se u vrlo kratkom vremenu uočilo zaštitno djelovanje vitamina D. Ističu potrebu za provođenjem većih prospektivnih interventnih studija kako bi se potvrdilo može li primjena veće doze vitamina D3 nakon dijagnoze COVID-19 bolesti poboljšati zdravstvene ishode.