Vijesti

Resveratrol za kognitivnu izvedbu žena u menopauzi

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Resveratrol za kognitivnu izvedbu žena u menopauzi

Izvor: Clinical Nutrition

Prethodno provedene studije pokazale su da je uzimanje malih doza resveratrola, fitoestrogena koji poboljšava funkciju endotela, pozitivno djelovalo na cerebrovaskularne i kognitivne funkcije žena u postmenopauzi. Cilj nove studije bio je potvrditi prethodno dobivene rezultate u većem, dugotrajnijem istraživanju. Zato je na 125 žena u postmenopauzi, u dobi od 45-85 godina, bilo provedeno randomizirano unakrsno ispitivanje kontrolirano placebom. Ispitanice su uzimale 75 mg trans-resveratrola ili placeba, i to dva puta na dan tijekom 12 mjeseci, a zatim su uzimale alternativni tretman sljedećih 12 mjeseci. U vremenskim intervalima od 12 mjeseci znanstvenici su proveli širok spektar kognitivnih testova kojima se mjeri nekoliko kognitivnih domena. Ispitivali su parametre kognicije, cerebrovaskularne funkcije u srednjoj mozgovnoj arteriji i kardiometaboličke biljege. Dodatak resveratrola rezultirao je poboljšanjem ukupne kognitivne izvedbe za 33% u usporedbi s placebom. Među ženama u dobi od 65 godina koje su uzimale resveratrol, uočeno je relativno poboljšanje verbalne memorije u usporedbi s onim mlađim od 65 godina. Također, zabilježeno je poboljšanje cerebrovaskularnog odgovora na prekomjernu razinu ugljikovog dioksida u krvotoku za 12% i ukupne neurovaskularne sprege za 7%.

Znanstvenici zaključuju da redovito uzimanje niskih doza resveratrola može poboljšati kogniciju, cerebrovaskularnu funkciju i osjetljivost na inzulin žena u postmenopauzi. To može rezultirati usporavanjem pada kognitivnih funkcija zbog starenja i menopauze, posebno kod žena u kasnoj životnoj dobi. Također, znanstvenici su potvrdili da su se koristi resveratrola održale tijekom određenog vremenskog razdoblja. Nužno je provesti daljnja istraživanja da bi se utvrdilo mogu li navedene blagodati resveratrola smanjiti i rizik od demencije.