• Enteralna prehrana

  EnteralnaPrehrana.gif

  Spoznaja da loš status uhranjenosti negativno utječe na tijek i ishod bolesti, potakla je korištenje sofisticiranih modaliteta hranjenja – enteralne i parenteralne prehrane - koji, uz normalnu peroralnu prehranu, čine dio nutritivne potpore bolesnika.

 • Dodaci prehrani za zdravlje srca i krvožilnog sustava

  kardiovaskularni2.jpg

  U podlozi kardiovaskularnih bolesti leži ateroskleroza, stanje u kojem se masnoće, kalcij i produkti stanične razgradnje talože duž stijenki arterija stvarajući aterosklerotski plak

 • Dodaci prehrani za zaštitu kože od sunca

  DodaciPrehraniSUnce-(2).jpg

  Narušavanjem integriteta kože dolazi do fotostarenja, upala, slabljenja imunološke funkcije, neuravnotežene epidermalne homeostaze te ostalih kožnih bolesti i poremećaja

 • Dodaci prehrani za sportaše

  DodaciPrehraniZaSportase-(2).gif

  Sportska prehrana, odnosno kategorija dodataka prehrani za sportaše sve je šira, raznovrsnija, „neobičnija", a rekreativci olako za njom posežu i nadopunjuju svoju prehranu

 • Dodaci prehrani u trudnoći

  DodaciPrehraniUtrudnoci-(3).gif

  Trudnoća je posebno stanje u životu žene, koje prati povećana metabolička aktivnost, pa je i zadovoljavanje posebnih nutritivnih potreba tada od velike važnosti

 • Dječji imunitet

  DjecjiImunitet.jpg

  Dječje su bolesti dio odrastanja i ne mogu se izbjeći, ali se može pomoći da se imunosustav razvije, da bude uravnotežen i da regira pravovremeno

Banner