1


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za društvo Kreativna kancelarija d.o.o., Bartolići 19, 10000 Zagreb, OIB: 66474227215, napravljena je u skladu s Općom Uredbom (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine kao i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

Opći podaci

Za obradu podataka odgovorna je Kreativna kancelarija d.o.o., Bartolići 19, 10000 Zagreb, OIB: 66474227215. Sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka mogu se dobiti putem: telefona 01/38 32 681, e-maila: info@inpharma.hr, te adrese: Bartolići 19, 10000 Zagreb.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Kreativna kancelarija d.o.o. razumije da vam je Vaša privatnost važna. Poštujemo ju i zato štitimo Vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do vas kao pojedinca.

Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili putem prijava sudjelovanja na stručnim skupovima, tijekom sudjelovanja na stručnim skupovima, newslettera, nagradnih natječaja i igara, postavljanjem upita o našim proizvodima i uslugama te vaših privola.   

Osobni podaci koji se prikupljaju temeljem prijava sudjelovanja ili sudjelovanjem na stručnim skupovima, temeljem prijave na newsletter su npr. ime i prezime, zvanje, naziv ljekarne/tvrtke u kojoj ste zaposleni, adresa, e-mail adresa, broj mobitela/ telefona i dr. sukladno Prijavnici i Općim uvjetima sudjelovanja. Osobni podaci koji se mogu prikupljati u svrhu kontaktiranja radi pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama, ovisno o vašoj privoli su: ime i prezime, zvanje, naziv ljekarne/tvrtke u kojoj ste zaposleni, adresa, grad i poštanski broj, e-mail, broj telefona, broj mobitela.

Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju ako je uložen prigovor na uslugu u roku sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima.

Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno miču svi podaci povezani s osobom.

U slučaju vašeg odobrenja, a radi pružanja informacija o novim uslugama u kontakt s vama stupamo elektroničkom poštom.

Upravljanje privolama za obradu osobnih podataka

Privolu za korištenje vaših osobnih podataka radi pružanja informacija o novim proizvodima i uslugama te prijavu na newsletter možete opozvati u bilo kojem trenutku. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti tako da nam se obratite e-mailom na: info@inpharma.hr ili poštom na adresu: Kreativna kancelarija d.o.o., Bartolići 19, 10000 Zagreb.

Ako opozovete dane privole, vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Prava korisnika

Korisnik u svako doba ima slijedeća prava:

-          pravo na informaciju o obradi osobnih podataka;

-          pravo na povlačenje privole na obradu osobnih podataka, čime će prestati obrada osobnih podataka;

-          pravo na ispravak u slučaju da se obrađuju osobni podaci koji su nepotpuni ili netočni;

-          pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole u slučaju podnošenja prigovora na obradu podataka, odnosno u slučajevima obrade osobnih podataka protivno propisima o zaštiti osobnih podataka;

-          pravo na ograničenje obrade u slučajevima kada je osporena točnost podataka tijekom razdoblja provjere točnosti tih podataka, ako je obrada podataka bila protupravna, ali je odbijeno brisanje i umjesto toga zatraženo ograničenje korištenja podacima, ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog distribucije tih podataka;

-          pravo na prijenos podataka drugom voditelju obrade podataka kada je to tehnički izvedivo;

-          pravo na podnošenje prigovora u vezi obrade osobnih podataka društvu Kreativna kancelarija d.o.o. ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako se obrada vrši radi izvršenja zadaća od javnog interesa, radi izvršavanja javnih ovlasti ili se društvo Kreativna kancelarija d.o.o. prilikom obrade podataka poziva na svoje legitimne interese.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nas kontaktirati na gore navedene podatke za kontakt.

Pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka putem internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

Datum posljednjeg ažuriranja ove Izjave: 23.5.2018.

 

Error!

ERROR: Could not find category (no rows) Error: Database Error!


.