Banner
Banner

Error!

ERROR: Could not find category (no rows) Error: Database Error!

Error!

ERROR: Could not find category (no rows) Error: Database Error!

Error!

ERROR: Could not find category (no rows) Error: Database Error!

Error!

ERROR: Could not find category (no rows) Error: Database Error!


Opći uvjeti oglašavanja u tiskanom izdanju

ČASOPIS ZA STRUČNU JAVNOST inPharma

Osnova za objavu oglasa je pisana narudžbenica.

Narudžbenica mora sadržavati podatke o naručitelju, dimenziju, naziv ili šifru oglasa čija se objava naručuje. Narudžbenicom Naručitelj prihvaća opće uvjete oglašavanja.

Na sve navedene cijene obračunava se PDV.

Reklamacije se prihvaćaju samo u pisanom obliku, najkasnije sedam dana od primitka časopisa.

Naručitelj svojom izjavom jamči regularnost autorskih i drugih prava. Svi eventualni zahtjevi trećih osoba po ovoj stavci padaju na teret Naručitelja.

Za neispunjavanje Ugovora, odnosno ako Naručitelj (oglašivač ili agencija) ne naruči ugovorenu količinu oglasa, gubi pravo na popuste ostvarene temeljem te količine. Izdavač zadržava pravo obračunati razliku većeg odobrenog popusta.

Izdavač zadržava pravo na neobjavljivanje oglasa koji nisu u skladu s Pravilnikom o načinu oglašavanja o lijekovima i homeopatskim proizvodima, te na izmjene termina objave +/-7 dana.

Plaćanje objave oglasa moguće je unaprijed ili 30 dana od datuma ispostavljanja računa. Popust za plaćanje unaprijed iznosi 5%, a vrijedi za uplate izvršene sedam dana prije izlaska časopisa.

Na zakašnjela plaćanja obračunavaju se kamate od 15% godišnje. Zakašnjela plaćanja su plaćanja nakon roka dospijeća navedenog na računu.

Error!

ERROR: Could not find category (no rows) Error: Database Error!