Ljekovite biljke kao anksiolitici

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Autor članka: dr.sc. Stribor Marković, mag.pharm.

U razvijenim zemljama učestalost tjeskobe je od 13,6-28,8%, a kod žena je 2-3 puta češća nego kod muškaraca

Ljekovite biljke kao anksiolitici

U razvijenim zemljama učestalost tjeskobe iznimno je visoka, od 13,6-28,8%, a učestalost među ženama je 2-3 puta veća nego među muškarcima. Kronična tjeskoba povećava rizik od neuroloških i kardiovaskularnih bolesti, pa je stoga ne valja percipirati samo kao “loše raspoloženje”. 

Ponekad imamo krivu percepciju da je tjeskoba bolest modernog doba. No, ona nas prati od davnina kao prirodna reakcija viših organizama, koja ih priprema na mogući nepovoljni događaj. Čak je i etimologija riječi drevna - latinski glagol ango/angere (smetati, uznemiravati) i sam je potomak indoeuropskog korijena ang koji znači grč. S obzirom da nas tjeskoba muči od davnina, posve je logično da postoji cijeli niz ljekovitih biljaka koje su se koristile davno prije sintetskih lijekova. Danas postoji povećan interes za fitoterapiju, pa mnogi ponovo posežu za ljekovitim biljkama koje bi im pomogle kod tjeskobe.

Tjeskoba je osjećaj straha, zabrinutosti, nemira; često zbog nerealnog uzroka ili zbog subjektivno percipirane ugroze. No, uzroci mogu biti i bolest, hormonske promjene i tegobe, ovisnost o drogi i alkoholu, psihičke i fizičke traume, pa čak i starenje. Tipični simptomi su nemir, umor, problemi pažnje, mišićna napetost, palpitacije srca, asocijalnost, izbjegavanje situacija/mjesta, čak i želučane i crijevne tegobe, glavobolja, bol u srcu i prsima, prebrzo ili plitko disanje, a ponekad se tjeskoba može pretvoriti i u napad panike. 

Premda je tjeskoba odvojen klinički entitet od depresije, vrlo često kronična i rekurirajuća tjeskoba mogu voditi u depresiju, a sama depresija povećava rizik pojave tjeskobe. U SAD-u postoji u 58% komorbiditet tjeskobe i depresije.

Postoje četiri glavna tipa tjeskobe :

  1. generalizirana tjeskoba (GAD)
  2. opsesivno kompulzivni poremećaji (OCD)
  3. fobija
  4. post-traumatski stres sindrom

U anksioznosti dolazi do poremećaja neurotransmitera i osovine hipotalamus – hipofiza - nadbubrežna žlijezda.

Značenje ljekovitih biljaka

Nema sumnje da danas posjedujemo cijeli niz klasa lijekova koji se koriste kod tjeskobe, a među njima još uvijek dominiraju benzodiazepini. Ljudi vrlo često posežu za ljekovitim biljkama u samoliječenju tjeskobe. Katkad je to zbog negativne percepcije sintetskih lijekova, a često zbog toga jer procjenjuju svoje stanje kao «lakše», pa smatraju da mogu započeti terapiju s biljnim preparatima. Ponekad započinju terapiju zbog savjeta medicinskog djelatnika. Koji god bio razlog, neophodno je da medicinski djelatnici budu dobro educirani u području primjene ljekovitih biljaka, jer je kaotični utjecaj medija, interneta i okoline velik i zbunjujuć za pacijenta.

Pasiflora 

Pasiflora (Passiflora incarnata L., Passifloraceae) jedna je od tipičnih biljaka koju koristimo kod  tjeskobe. Oficinalni dio je zelen biljke, a pasiflora je tipična flavonoidna droga koja sadrži i manju količinu alkaloida. Premda ju često percipiramo kao biljku za nesanicu, pasiflora je djelotvorna kod tjeskobe, a bez neugodnih sedirajućih efekata koje ostvaruju biljke poput odoljena.

Objavljeno je nekoliko kliničkih studija. U jednoj kliničkoj studiji korišten je tekući ekstrakt pasiflore usporedno sa 30 mg oksazepama na dan. I dok je brzina djelovanja oksazepama bila veća, učinak pasiflore je bio isti, uz manji profil nuspojava (manja sedacija i bolja učinkovitost u poslu). U zanimljivoj studiji iranski su autori ispitivali korištenje pasiflore kod smanjenja preoperativne tjeskobe. Ekstrakt pasiflore pokazao je odličan učinak bez induciranja sedacije, što je potvrdila i druga grupa autora koji su 2012. godine objavili povoljan učinak pasiflore prije spinalne anestezije.

Pasiflora je vrlo sigurna biljka za korištenje, pa se čak primjenjuje i u pedijatriji zbog čega je često prvi odabir u tjeskobi.

Matičnjak i odoljen

Matičnjak i odoljen su biljke koje se više stoljeća koriste kao biljke za «smirenje». Postoji dosta predkliničkih studija te kliničke studije fiksnih kombinacija tih dviju biljaka. U kontroliranom induciranom stresu, kombinacija matičnjaka i odoljena pokazala se djelotvornom u smanjenju stresa. No, zanimljivo je da je najviša doza (1.800 mg ekstrakta) pokazala negativan učinak kod dobrovoljaca podvrgnutih kontroliranom stresu, najvjerojatnije zbog sedirajućeg efekta visokih doza odoljena (ili kombinacije obje biljke). To je još jedan znak upozorenja za one koji kod tjeskobe vole pretjerivati u doziranju, ili imaju percepciju «da biljno ne škodi» čak i u viskim dozama.

Kava kava

Kava kava (Piper methysticum G.Frost, Piperaceae) je kod nas općenito relativno slabo poznata biljka. Kao aktivne tvari sadrži kavalaktone. Mehanizam djelovanja vrlo je kompleksan i uključuje učinak na nerotransmitere noradrenalin te agonističko djelovanje na GABA-A receptore. Ona je jedna od klinički najispitivanijih biljaka za tjeskobu, a do sada je objavljeno više od dvadeset ispitivanja. Neke studije su bile eksploratorne, a više njih je bilo dvostruko slijepo i placebom kontrolirano. Učinak ekstrakta klinički je uspoređen s opipramolom, buspironom i oksazepamom. U tim studijama ekstrakt kave kave pokazao je jednak učinak kao i kod standardnih dnevnih doza tih lijekova. Ipak, ako se uzima u prevelikoj dozi, kava kava može izazvati rast transaminaza jetre, ali je taj negatvni učinak prolazan i prestaje nakon prestanka korištenja. Stoga je bitno da se pridržavamo sugestije ESCOP-a da se koristi u dozi od 60-120 mg kavalaktona na dan, i to ne duže od 1-2 mjeseca. Uvijek treba upozoriti pacijente na doziranje i dužinu vremena primjene, a ljudi koji imaju oslabljelu funkciju jetre ili su polimedicirani, ne bi trebali uzimati preparate kava kava.

Ašvaganda i grifonija

Ašvaganda (Withania somnifera (L.) Dunal, Solanaceae) je drevna biljka ajurvede koja se koriste uglavnom zbog smirujećeg djelovanja na čovjeka. U jednoj studiji je povoljan učinak na tjeskobu pokazalo 600 mg suhog esktrakta na dan, standardiziranog na 1,5% anolida. 

Grifonija (Griffonia simplicifolia (DC) Baill., Fabaceae) i njena glavna aktivna tvar, 5-hidroksitriptofan (5-HTP) koji je prekursor serotonina, već je skoro deset godina najprodavaniji prirodni lijek kod depresije i za tu je indikaciju i najviše ispitan. Ipak, osim kod depresije pokazuje i direktni anksiolitički učinak, pa se o njegovoj upotrebi može razmisliti kod pacijenata s depresijom i tjeskobom.

 

Literatura :

Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam.Akhondzadeh S, Naghavi HR, Vazirian M, Shayeganpour A, Rashidi H, Khani M.J Clin Pharm Ther. 2001 Oct;26(5):363-7.

Preoperative oral Passiflora incarnata reduces anxiety in ambulatory surgery patients: a double-blind, placebo-controlled study.Movafegh A, Alizadeh R, Hajimohamadi F, Esfehani F, Nejatfar M.Anesth Analg. 2008 Jun;106(6):1728-32.

Passiflora incarnata Linneaus as an anxiolytic before spinal anesthesia.Aslanargun P, Cuvas O, Dikmen B, Aslan E, Yuksel MU.J Anesth. 2012 Feb;26(1):39-44. 

Anxiolytic effects of a combination of Melissa officinalis and Valeriana officinalis during laboratory induced stress.Kennedy DO, Little W, Haskell CF, Scholey AB.Phytother Res. 2006 Feb;20(2):96-102.

A combination of valerian and lemon balm is effective in the treatment of restlessness and dyssomnia in children.Müller SF, Klement S.Phytomedicine. 2006 Jun;13(6):383-7.

The Kava Anxiety Depression Spectrum Study (KADSS): a randomized, placebo-controlled crossover trial using an aqueous extract of Piper methysticum.Sarris J, Kavanagh DJ, Byrne G, Bone KM, Adams J, Deed G.Psychopharmacology (Berl). 2009 Aug;205(3):399-407.

Kava in generalized anxiety disorder: three placebo-controlled trials.Connor KM, Payne V, Davidson JR.Int Clin Psychopharmacol. 2006 Sep;21(5):249-53.

Naturopathic care for anxiety: a randomized controlled trial ISRCTN78958974.Cooley K, Szczurko O, Perri D, Mills EJ, Bernhardt B, Zhou Q, Seely D.PLoS One. 2009 Aug 31;4(8):e6628

Effect of a serotonin precursor and uptake inhibitor in anxiety disorders; a double-blind comparison of 5-hydroxytryptophan, clomipramine and placebo.Kahn RS, Westenberg HG, Verhoeven WM, Gispen-de Wied CC, Kamerbeek WD.Int Clin Psychopharmacol. 1987 Jan;2(1):33-45.

 


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner