Antihipertenzivni sastojci

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Christina Weidner: Antihypertensive Ingridients, str.18.-20., Nutraceutical Business & Technology Magazine br. 4, srpanj/kolovoz 2008., Vol. 4, Via Media Ltd., Surrey, Velika Britanija

Uspjeh sastojaka koji snizuju kolesterol kao što su fitosteroli, pokazao je da postoji  znatna potreba za dodacima prehrani, funkcionalnim namirnicama i pićima, koji pridonose zdravlju srca.

Antihipertenzivni sastojci

S nastavkom istraživanja glede koristi različitih sastojaka, te u skladu sa sve većom svjesnošću o povezanosti prehrane i povišenog krvnog tlaka, u budućnosti postoji nada i za proizvode za sniženje krvnog tlaka.

Hipertenzija (povišen krvni tlak) je u čitavu svijetu daleko najčešći faktor rizika za koronarno oboljenje srca i infarkt. WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) predviđa da će više od jedne milijarde osoba patiti od hipertenzije tijekom idućih nekoliko godina¹. Hipertenzija je definirana kao sistolički krvnih tlak od 140 mmHg ili viši i/ili dijastolički krvni tlak od 90 mmHg ili viši (tablica 1). Međutim, kako uvijek postoji čvrsta veza između krvnog tlaka i kardiovaskularnih oboljenja, povećan rizik od slabog kardiovaskularnog zdravlja  postoji čak i pri nižim razinama krvnog tlaka: svaki porast krvnog tlaka od 20/10 mmHg (počevši kod 115/75 mmgHg) udvostručuje rizik od kardiovaskularnih bolesti.²

Trend prema povišenju hipertenzije nije neočekivan; globalno stanovništvo sve je starije, broj pretilih osoba i ljudi prekomjerne tjelesne težine u porastu je. I dob i debljina usko su povezani s hipertenzijom. Tako je npr. u SAD gotovo dvije trećine osoba s hipertenzijom 55 godina i starije 4. Što se tiče debljine, procjenjuje se da 60% hipertenzivnih odraslih osoba ima više od 20% prekomjerne tjelesne težine. Stručnjaci čak navode da je visoki krvni tlak postao prirodnim nastavkom epidemije debljine. I dok se nekoć smatrao samo opasnošću  za odrasle, povišen krvni tlak sve se češće zapaža kod djece i mladeži. Hipertenzija se može naći kod približno 30% djece s prekomjernom tjelesnom težinom.5  Dobra je vijest da se povišeni krvni tlak može lagano otkriti i liječiti promjenama životnog stila, uključujući regulaciju tjelesne težine, fizičku aktivnost, prestanak pušenja i pridržavanje plana zdrave prehrane – uključujući smanjen unos soli. Osim toga, nedavno su neke bioaktivne komponente  privukle pozornost kao antihipertenzivni sastojci.

Postoje povoljne prilike

Uspjeh sastojaka koji snizuju kolesterol kao što su fitosteroli, pokazao je da postoji  znatna potreba za dodacima prehranI, funkcionalnim namirnicama i pićima, koji pridonose zdravlju srca. S nastavkom istraživanja glede koristi različitih sastojaka, te u skladu sa sve većom svjesnošću o povezanosti prehrane i povišenog krvnog tlaka, postoji u budućnosti nada i za proizvode za sniženje krvnog tlaka. Potencijalna hipotenzivno aktivna sredstva uključuju, među ostalim, sljedeće:

Flavonoidi: ti prirodni "multitalenti" predstavljaju veliku skupinu polifenolnih spojeva koji su prisutni u većini biljaka. Voće bogato flavonoidima  uključuje, na primjer, jabuke, grožđe i borovnice kao i luk, crveno vino, čaj i kakao. U skladu s objavljivanjem podataka dobivenih na stanovništvu koje je kao rezultat unosa flanovoida pokazivalo korisne učinke na zdravlje, brzo  je poraslo zanimanje za ta fitokemijska sredstva za prevenciju kardiovaskularnih oboljenja. Međutim, ne djeluju svi flavonoidi u jednaku opsegu; učinci se mogu razlikovati i kvantitetom i kvalitetom. U kontekstu regulacije krvnog tlaka, flavanoli poput epikatehina i katehina – te njihovi oligomeri – posebno su vrijedni spomena, budući da su klinički podaci izvijestili o rezultatima koji obećavaju.

Crveno grožđe i vino: od otkrića takozvanog "francuskog paradoksa", kada su istraživači pronašli smanjenu stopu smrtnosti od ishemijskog oboljenja srca među stanovništvom Francuske – unatoč visoku omjeru zasićenih masti u njihovoj prehrani –  crveno  vino dobilo je značaj za kardiovaskularnu zaštitu. Čini se da je mogućnost  modulacije krvnog tlaka jedna od očekivanih zdravstvenih koristi. U dvostruko slijepom, placebom kontroliranom pokusu na hipertenzivnim muškarcima, unos usklađene količine soka grožđa (5,5 ml/kg tjelesne težine/dan) tijekom 8 tjedana doveo je do smanjenja sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka za 7,2 mmHg, odnosno  6,2 mmHg u usporedbi s polaznim vrijednostima.6  Nadalje su znanstvenici na Sveučilištu Kalifornije Davis utvrdili da su osobe s metaboličkim sindromom pokazale pad krvnog tlaka kada su uzimale ekstrakt sjemenki grožđa. Prosječno sniženje sistoličkog tlaka iznosilo je 12 mmHg, a dijastolička se vrijednost snizila za 8 mmHg. 7 Istraživanje koje analizira djelovanje crvenog vina i ekstrakta sjemenki grožđa  kod zdravih osoba nije zabilježilo značajna sniženja krvnog tlaka, što navodi na zaključak da bi se antihipertenzivni učinak mogao samo postići kod osoba s (pred)hipertenzijom.8

Flavonoidi kakaa: čokolada se od davnina upotrebljavala kao medicinsko sredstvo. Danas pak flavonoidi kakaa doživljuju preporod, jer su njihove koristi za zdravlje potkrijepljene znanstvenim dokazima. Taubert et al. bili su među prvim istraživačima koji su pružili dokaze za antihipertenzivno djelovanje čokolade.9  U randomiziranom, kontroliranom unakrsnom ispitivanju kod starijih osoba s blagom, izoliranom hipertenzijom, oni su zapazili značajna sniženja sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka – za 5,1 mmHg, odnosno 1,8 mmHg – nakon konzumiranja tamne u usporedbi s bijelom čokoladom. Djelovanje je bilo potvrđeno nižom dozom flavonoida kakaa 4 godine kasnije. Konzumacija 6,3 g tamne čokolade sa sadržajem od 30 mg flavonoida kakaa na dan tijekom 18 tjedana značajno je smanjila  sistolički i dijastolički krvni tlak za 2,9 mmHg, odnosno 1,9 mmHg. Kod ispitane populacije prevalencija hipertenzije se smanjila od 86% na 68%.10 Nedavno objavljeni rezultati meta-analize iz pet randomiziranih, kontroliranih pokusa koji su uključivali 173 osobe, potkrijepili su zdravstvene učinke flavonoida kakaa u odnosu na krvni tlak, izvješćujući o ukupnom prosječnom padu od 4,7 mmHg za sistolički, odnosno 2,8 mmHg za dijastolički krvni tlak.11  Unatoč tome bi trebalo voditi računa o tome da neki proizvodi na bazi kakaa kao što je čokolada mogu značiti važan izvor kalorija i zasićenih masnih kiselina.

Flavonoidi čaja: Čaj je jedan od najšire konzumiranih napitaka u svijetu. Ispitivanja o dugoročnijim učincima flavonoida čaja na krvni tlak gotovo su isključivo ograničena na ispitivanja populacije kod koje su bili dokazani inverzni odnosi između unosa čaja i krvnog tlaka.12,13  Osim toga su potencijalni antihipertenzivni učinci također zapaženi u dva randomizirana, kontrolirana pokusa u kojima su ispitanici dobivali ekstrakte zelenog čaja tijekom 3, odnosno 12 tjedana.14,15 Nagao et al. također su utvrdili sniženje sistoličkog krvnog tlaka, ali samo za osobe čiji je početni sistolički krvni tlak bio 130 mmHg ili viši.15  Kako zasada nema čvrstih kliničkih dokaza za čaj (ekstrakte), potrebno je u budućnosti provesti daljnja ispitivanja da bi se ocijenilo, mogu li se nedavno zapaženi značajni antihipertenzivni učinci u ispitivanjima na životinjama potvrditi i kod ljudi.16,17

Kako djeluju flavanoli ?

Najjači dokazi koji podržavaju navodne učinke koji modificiraju krvni tlak, zasada dolaze od flavanola izvedenih iz kakaa. Navedeno je da njihovi korisni učinci, među ostalim, idu preko poboljšanja funkcije endotela. Poremećena funkcija endotela je rani (neovisni) predznak većine oblika kardiovaskularnog oboljenja (kao što je hipertenzija) te ju karakterizira smanjena bioaktivnost endotelnog faktora, dušičnog oksida (NO), a i poremećena dilatacija posredovana protokom (FMD = flow mediated dilatation).18 Za flavonoide kakaa pokazano je da signifikantno poboljšavaju te karakteristike. 18,19  Ispitivanja na ljudima i životinjama koja su uključivala čaj i proizvode čaja, pokazala su slične mehanizme djelovanja u odnosu na funkciju endotela.20,21

Koji su budući kandidati ?

Osim grožđa, kakaa i flavanola čaja, znanstvenici ispituju niz drugih spojeva da bi istražili njihove učinke na sniženje krvnog tlaka. Među njima se nalazi jedan "stari poznanik" – morske omega-3 masne kiseline i dokosaheksaenska kiselina (DHA). Iako je već mnogo godina poznato da imaju blagotvorne učinke na zdravlje srca, one su nedavno privukle pozornost svojim svojstvima da smanjuju krvni tlak. Na početku omega-3 masne kiseline nisu bile službeno preporučene za sniženje krvnog tlaka zbog     toga što su potrebne relativno visoke doze: jadna je meta-analiza pokazala da je za sniženje krvnog tlaka od oko 4 mmHg sistolički, odnosno 2,5 mmHg dijastolički hipertenzivnih osoba bilo potrebno najmanje 3 g/dan omega-3 višestruko nezasićenih masnih kiselina morskog porijekla.22 Međutim, budući da je nedavno objavljeni pokus izvijestio da je doza DHA od samo 0,7 g/dan signifikantno snizila krvni tlak, omega-3 masne kiseline – ili barem DHA – mogle bi doživjeti obnovu kao antihipertenzivni spoj.23

Pouka je jasna: zapad je sada suočen s brojnim izazovima. Postoji populacija koja stari i ima sve više oboljenja zbog načina života, kao što je hipertenzija. Upravo zbog postepenog porasta baze potencijalnih potrošača i sve većih saznanja o povezanosti prehrane i zdravlja srca trebalo bi poticati razvoj proizvoda s djelovanjem na povišeni krvni tlak. Usporedo s porastom te potrebe, postoji sve veća količina znanstvenih dokaza koji podupiru ulogu prirodnih sastojaka u regulaciji krvnog tlaka, nudeći proizvođačima prilike za razvoj i marketing novih proizvoda koji ciljaju na krvni tlak.

Tab. 1. Definicije i klasifikacija razina krvnog tlaka (mmHg) 3

Kategorija

sistolički (mmHg)

Dijastolički (mmHg)

optimalni

<120

<80

normalni

120–129

80–84

visoki normalni

130–139

85–84

hipertenzija stupanj 1 (blaga)

140–159

90–99

hipertenzija stupanj 2 (umjerena)

160–179

100–109

hipertenzija stupanj 3 (teška)

>180

>110

Za više informacija:

Christina Weidner

Research Scientist

Nutrition & Health – Global R&S

Cognis GmbH, Germany

Christina-weidner@cognis.com

www.cognis.com

 

Literatura:

 1. World Health Organisation, „World Health Report 2002: Reducing Risks, Promoting Healthy Life“, www.who.int/whr/2002 (Geneva, Switzerland, 2002)
 2. F.M. Burke aand E.A. Meagher, „Lifestyle Modification in the Prevention and Treatment of Hypertension“, in J.A.S. Carson, , F.M. Burke and L.A. Herk, Eds, Cardiovascular Nutrition (American Dietetic Association, Chicago, Illinois, USA, 2004).
 3. WHO/ ISH Writing Group, „2003 World Health Organization/ International Society of Hypertension Guidelines Statement of the Management of Hypertension“, J. Hypertens.21(11), 1983-1992(2003).
 4. National Academy on an Aging Society, „Hypertension: A Common condition for Older Americans“, Challenges for the 21st Century: Chronic and Disablinkg Condition (Profile Number 12, 2000).
 5. J. Sorof and E. Daniels, „Obesity Hypertension in Children: A Problem of Epidemic Proportions“, Hypertension40, 441-447 (2002).
 6. Y.K. Park, et al., „Concord Grape Juice Supplementation Reduces Blood Pressure in Korean Hypertensive men: Double-Blind, Placebo Controlled Intervention Trial“, Biofactors22(1-4), 145-147(2003).
 7. D.Onget, et al., Results presented at the American Chemical Society National Meeting & Expo (Atlanta, Georgia, USA, 26-30 March 2006).
 8. A.S. Hansen, et al.,“Effect of red Wine and Red Grape Seed Extract on Blood Lipids, Haemostatic Factors and Other Risk Factors for CVD“, Eur.J.Clin.Nutr.59(3), 449-455(2005).
 9. D. Taubert, et al.,“Chocolate and Blood Pressurein Elderly Individuals with Isolated Systolic Hypertension“, JAMA 290(8), 1028-1030(2003).
 10. D. Taubert, et al.,“Effects of Low Habitual Cocoa Intakeon Blood Pressure and Bioactive Nitric Oxide: A Randomized Controlled Trial“, JAMA 298, 49-60(2007).
 11. D. Taubert, et al.,“Effects of Cocoa and Tea Intake on Blood Pressure: A Meta-Analysis, „Arch.Intern.Med. 167(7), 626-634 (2007).
 12. I. Hakim, et al., „Tea Consumption and the Prevalence of Coronary Heart Disease in Saudi Adults: Results from a Saudi National Study“, Prev. Med.36, 64-70(2003).
 13. I. Stensvold, et al., „Tea Consumption – Relationship to Cholesterol, Blood Pressure and avd Coronary and Total Mortality“, Prev.Med.21, 546-553(1992).
 14. Y. Fukino, et al., „Randomized Controlled Trial for an Effect of Green Tea Consumption on Insulin resistance and Inflammation Markers“, J.Nutr.Sci.Vitaminol.51(5), 335-342(2005).
 15. T. Nagao, et al., „A Green tea Extract High in Catechins Reduces Body Fat and Cardiovascular Risks in Humans“, Obesity15(6), 1473-1483(2007).
 16. R. Sheng, et al., „EGCG Inhibits Cardiomyocyte Apoptosis in Pressure Overload-Induced Cardiac Hypertrophy and Protects Cardiomyocytes from Oxidative Stress in Rats“, Acta Pharmacol.Sin.28(2), 191-192(2007).
 17. M. A. Potenza, et al., „EGCG Improves Endothelial Function and Insulin Sensivity, Reduces Blood Pressure and Protects Against Myocardial Ischemia inSHR“, Am.J.Physiol.Endocrinol.Metab.292(5), E1378-1387 (2007).
 18. H. Schroeter, et.al., „(-)-Epitatechin Mediates Beneficial Effects of Flavanol-Rich Cocoa on Vascular Function in Humans“, Proc.NatlAcad.Sci.USA103(4), 1024-1029 (2006).
 19. C. Heiss, et al., „Sustained Increase in Flow-Mediated Dilation after Daily Intake of High-Flavanol Cocoa drink over 1 Week“, J.Cardiovasc.Pharmacol.49(2), 74-80 (2007).
 20. J. Lekakis, et al., „Polyphenolic Compounds from Red Grapes Acutely Improve Endothelial Function in Patients with Coronary Heart Disease“, Eur.J.Cardiovasc.Prev.Rehabil.12(6), 596-600 (2005).
 21. N. Jochmann, et al., „The Efficacy of Black Tea in Ameliorating Endothelial Function is Equivalent to that of Green Tea“, Br.J.Nutr.99(4), 863-868 (2007).
 22. J. M. Geleijnse, et al., „Blood Pressure Response to Fish Oil Supplementation: Metaregression Analysis of Randomized Trials“, J.Hypertens.20, 1493-1499 (2002).
 23. H. F. Theobald, et al., „Low-Dose Docosahexaenoic Acid Lowers Diastolic Blood Pressure in Middle-Aged Men and Women“, J.Nutr.137, 973-978 (2007).

 


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner