Vijesti

Vitamina E u prevenciji oblika dijabetesa

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Vitamina E u prevenciji oblika dijabetesa

Izvor: Nutrients

Uz dva osnovna oblika dijabetesa, tip 1 i tip 2, postoji i novi oblik tzv. "dijabetes 1,5" ili LADA (Latent autoimmune diabetes in adults, latentni autoimuni dijabetes kod odraslih). To je posebni oblik dijabetesa koji predstavlja kombinaciju karakteristika dijabetesa tipa 1 i tipa 2. Ima sličan autoimuni mehanizam uništavanja stanica gušterače kao u tipu 1, ali se razvija sporije te su mu simptomi slični tipu 2. Prevalencija LADA-e kod osoba s dijabetesom je između 2% i 12%, a dijagnosticira se kod odraslih osoba, najčešće iza 30. godine.

Nova studija provedena u Švedskoj istraživala je vezu između vitamina E i LADA-e. Analizirani su podaci 584 slučaja LADA-e, 1.989 oboljelih od dijabetesa tip 2 i 2.276 kontrolnih osoba iz populacijskih epidemioloških studija o čimbenicima rizika za LADA-u i dijabetes tip 2, provedenih između 2010. i 2019. godine. Korištena je analiza Mendelove randomizacije da bi se procijenila uzročna veza između genetski predviđenih razina antioksidansa u krvi i LADA-e. Rezultati su pokazali obrnutu povezanost vitamina C i E s visokim rizikom od LADA-e. Također su otkrili da je vitamin E povezan s boljom funkcijom beta stanica gušterače, indeksom sekretorne funkcije inzulina (viši indeks označava bolju funkciju gušterače i sposobnost tijela da regulira razinu šećera u krvi) i inzulinskom rezistencijom. Pretpostavlja se da vitamini C i E mogu smanjiti rizik od LADA-e inhibiranjem peroksidacije lipida, jer imaju antioksidativna svojstva koja štite stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima. Vitamin E sprječava širenje slobodnih radikala unutar staničnih membrana, a vitamin C donira elektrone slobodnim radikalima i obnavlja antioksidativni kapacitet vitamina E.

Studija je također otkrila da postoji obrnuta veza između unosa multivitamina i rizika od LADA-e te dijabetesa tip 2. Pretpostavlja se da multivitamini mogu imati sinergijski učinak s vitaminima C i E u sprječavanju peroksidacije lipida. Povezanost vitamina E i funkcije beta stanica, posebno kod osoba s LADA-om, upućuje na moguću uzročnu vezu između unosa vitamina E i autoimunog dijabetesa. Rezultati upućuju na potencijalnu zaštitnu ulogu većeg unosa vitamina E u prevenciji LADA-e. Vitamin E može smanjiti inzulinsku rezistenciju, što može pridonijeti smanjenju rizika od LADA-e. Stoga istraživači predlažu da se prehrana bogata vitaminom E promovira kao javnozdravstvena strategija za smanjenje učestalosti te vrste dijabetesa.