Vijesti

Vitamin E za mišiće nakon aktivnosti

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Vitamin E za mišiće nakon aktivnosti

Izvor: Nutrients


Novo istraživanje proučavalo je utjecaj malih doza vitamina E u obliku dodataka prehrani na ublažavanje oštećenja mišića uzrokovanih tjelovježbom, oksidativnim stresom i upalom. Vitamin E spada u skupinu vitamina topljivih u mastima, a poznat je po svom snažnom antioksidativnom djelovanju i sprječavanju reakcije oksidacije lipida. Smatra se da igra bitnu ulogu u ublažavanju oštećenja mišića uzrokovanih upalom i oksidativnim stresom. Međutim, još uvijek nije poznata njegova uloga kada je u pitanju oštećenje mišića uzrokovano tjelesnom aktivnošću. Za novu meta-analizu provedeno je pretraživanje literature korištenjem nekoliko znanstvenih baza kao što su PubMed, Science Direct, Google Schoolar i druge. Ukupno je odabrano 44 randomiziranih kontrolnih istraživanja, a njihova kvaliteta procijenjena je Cochraneovim alatom za procjenu rizika od pristranosti (RoB, engl. risk of bias).

Rezultati meta-analize pokazali su da je uzimanje vitamina E u obliku dodatka prehrani značajno smanjilo biomarkere povezane s oštećenjem mišića uzrokovanih tjelovježbom i oksidativnim stresom – kreatin kinazu (CK) i laktat dehidrogenazu (LDH). Također, pokazalo se da je zaštitni učinak vitamina E bio veći kada je CK mjerena neposredno nakon tjelesne aktivnosti i kod sportaša. Niske doze vitamine E (<500 IJ/dan) pokazale su se posebno učinkovitima kod oštećenja mišića uzrokovanih tjelesnom aktivnošću i oksidativnim stresom. Međutim, nisu utvrđena poboljšanja kada je u pitanju upala uzrokovana tjelovježbom. Zaključeno je da bi uzimanje vitamina E u obliku dodatka prehrani u niskim dozama (<500 IJ/dan) moglo spriječiti navedena oštećenja, te povoljno utjecati na sportaše. No, potrebno je proučiti veći broj randomiziranih kontrolnih istraživanja da bi se utvrdio utjecaj vitamina E na mišićna oštećenja uzrokovana tjelovježbom, oksidativnim stresom i upalom.