Vijesti

Magnezij poboljšava status vitamina D?

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Magnezij poboljšava status vitamina D?

Izvor: Nutrition

Loš status magnezija i vitamina D opažen je kod osoba s prekomjernom tjelesnom masom ili pretilošću, te je često povezan s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. S obzirom da je magnezij kofaktor koji pomaže metabolizmu vitamina D, cilj istraživanja bio je utvrditi učinkovitost kombiniranog unosa dodataka magnezija i vitamina D u usporedbi s dodatkom vitaminom D na povećanje koncentracije vitamina D (25-hidroksivitamina D) u serumu i učinke tih dodataka prehrani na kardiometaboličke ishode, odnosno sistemsku upalu i krvni tlak.

Istraživanje je trajalo 12 tjedana, a sudjelovalo je 95 ispitanika s prekomjernom tjelesnom masom ili pretilošću. Ispitanici su bili podijeljeni u tri skupine: magnezij + vitamin D (360 mg magnezijevog glicinata + 1.000 IJ vitamina D3 na dan), samo vitamin D (1.000 IJ vitamina D3 na dan) i placebo. Kod ispitanika su izmjereni antropometrijski parametri, unos hrane, koncentracije serumskog vitamina D, serumskog paratiroidnog hormona (PTH), serumski upalni markeri i krvni tlak, na početku i na kraju istraživanja. Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su primali magnezij i vitamin D imali veći porast serumskog vitamina D u usporedbi s ispitanicima u skupini koja je primala samo vitamin D. Nije bilo statistički značajnih učinaka na serumske koncentracije paratiroidnog hormona, markere upale i krvni tlak između i unutar skupina. Zaključeno je da kombinirano uzimanje magnezija i vitamina D može biti učinkovitije u povećanju koncentracije vitamina D u serumu, u usporedbi sa samim dodatkom vitamina D, u populaciji s prekomjernom tjelesnom masom ili pretilošću.