Vijesti

Probiotici kod šećerne bolesti tipa 1

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Probiotici kod šećerne bolesti tipa 1

Izvor: Frontiers in Endocrinology 

Prema novom istraživanju, probiotici u obliku dodataka prehrani u kombinaciji s inzulinskom terapijom poboljšavaju vrijednosti glukoze i glikiranog hemoglobina (HbA1c) kod oboljelih od šećerne bolesti tipa 1. Tu bolest karakterizira autoimuno uništavanje β-stanica gušterače. Nekoliko prethodnih istraživanja pokazalo je da bi uzimanje probiotika moglo smanjiti vrijednosti HbA1c, zajedno s vrijednostima upalnih citokina, kod osoba sa šećernom bolesti tipa 1. Stoga je cilj istraživanja bio procijeniti učinkovitost probiotika na vrijednosti HbA1c, zajedno s vrijednostima upalnih citokina kod osoba oboljelih od šećerne bolesti tipa 1. U istraživanju su sudjelovale osobe oboljele od te bolesti, u dobi od 6-18 godina. Od ukupnog broja ispitanika, 27 ih je, uz redovitu terapiju inzulinom, tijekom 6 mjeseci svakodnevno dobivalo kapsule s probiotičkim sojevima Lactobacillus salivarius subsp. salicinius AP-32, L. johnsonii MH-68 i Bifidobacterium animalis subsp. lactis CP-9, a 29 ispitanika primalo je samo inzulinsku terapiju. Kod ispitanika su analizirane promjene glukoze u krvi natašte i vrijednosti HbA1c, serumske vrijednosti upalnih i protuupalnih citokina te mikrobiota stolice.

Analiza mikrobiote stolice pokazala je povećanu količinu vrsta Bifidobacterium animalis, Akkermansia muciniphila i Lactobacillus salivarius u crijevima ispitanika koji su uzimali probiotike. Rezultati istraživanja pokazali su da su ispitanici sa šećernom bolesti tipa 1 koji su uzimali probiotike imali značajno smanjene vrijednosti glukoze u krvi natašte, u odnosu na vrijednosti prije intervencije. Također, vrijednosti HbA1c su se poboljšale nakon primjene probiotika, a koncentracije upalnih citokina (IL-8, IL-17, MIP-1β, RANTES i TNF-α) bile su značajno smanjene. Navedeni učinci kontrole glikemije i imunomodulacije uočeni su čak i 3 mjeseca nakon prestanka uzimanja probiotika.

Dakle, uzimanje probiotika u obliku dodataka prehrani, uz liječenje inzulinom, utjecalo je na promjene sastava crijevne mikrobiote te bolju stabilizaciju glikemije putem regulacije imunoloških citokina kod oboljelih od šećerne bolesti tipa 1. Zaključno, uobičajena inzulinska terapija u kombinaciji s probioticima u obliku dodataka prehrani, povoljnije djeluje na smanjenje simptoma šećerne bolesti tipa 1 u odnosu na isključivo liječenje inzulinom.