Vijesti

Kreatin za kognitivne funkcije?

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Kreatin za kognitivne funkcije?

 

Izvor: Nutrients 

Kreatin je organski spoj koji ima važnu ulogu u recikliranju molekule ATP, glavne molekula za pohranu i prijenos energije. Postoji niz dokaza o njegovom pozitivnom utjecaju na skeletne mišiće, mišićnu masu i ulogu u sportskoj izvedbi, snagu, odgađanje umora i sl. Međutim, ograničen je broj istraživanja koji se bave njegovim utjecajem na funkciju mozga, posebno kognitivnu funkciju i proces oporavka nakon ozljede mozga.

U ovom preglednom radu pronađena istraživanja pokazuju da je kreatin važan za osobe koje imaju sindrom njegova nedostatka. Nadomještanje kreatina može djelomično odgoditi posljedice sindroma nedostatka kreatinina - mentalne poremećaje i poremećaje u razvoju. Ta istraživanja okazala su i može smanjiti negativan utjecaj nedostatka sna na kognitivnu funkciju, međutim pronađena su samo dva takva istraživanja. Neka istraživanja pokazala su da u stanjima poput depresije i poremećaja anksioznosti, količine kreatina u mozgu mogu biti smanjene, pa kod takvih stanja od koristi može biti kreatin monohidrat. Navedena stanja uzrokuju i intelektualni zaostatak, poremećaj kašnjenja razvoja govora, autizam i poremećaje motornih sposobnosti. Autori studije zaključuju da postoji mogućnost pozitivnog utjecaja kreatina u obliku dodatka prehrani na različite oblike depresije, anksioznosti i posttraumatskog stresa.