Vijesti

Dodatak prehrani za starije osobe s rizikom od pothranjenosti

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Dodatak prehrani za starije osobe s rizikom od pothranjenosti

Izvor: The Journal of the Japan Home Nutrition Management Society


Nova studija ispitala je utjecaj dodatka prehrani na bazi proteina i vlakana na povećanje tjelesne mase i indeksa tjelesne mase (ITM) starijih osoba s povećanim rizikom od pothranjenosti. Cilj tog kliničkog istraživanja koje se provodilo 12 tjedana, bio je ispitati utjecaj dodatka prehrani na nutritivni status i tjelesni sastav osoba starije životne dobi. U njemu je sudjelovalo 18 ispitanika starijih od 65 g. koji su imali rizik od pothranjenosti. Bili su podijeljeni u interventnu i kontrolnu skupinu, te su dva puta na dan morali uzimati ili dodatak prehrani koji je u 125 mL sadržavao 7,5 g proteina, 2,5 g prehrambenih vlakana i 200 kilokalorija ili placebo. Uz to, pratile su se i promjene na tjelesnoj masi, ITM, tjelesnom sastavu i snazi stiska (hvata).

Rezultati su pokazali da je u skupini koja je uzimala dodatak prehrani došlo do povećanja tjelesne mase za 2 kg do kraja ispitivanja, dok se u placebo skupini tjelesna masa povećala za svega 0,5 kg. Nadalje, u interventnoj skupini primijećen je porast ITM za 0,8 kg/m2, koji se u placebo skupini povećao za manje od 0,2 kg/m2. Detaljnija analiza pokazala je povećan porast tjelesne mase, ITM i mišićne mase kod ispitanika starijih od 75 g. koji su uzimali dodatak prehrani. Autori zaključuju da uzimanje navedenog dodatka prehrani može sprječiti malnutriciju starijih osoba, te da je poboljšanje ITM i skeletne mišićne mase izraženije što je osoba starije dobi.