Vijesti

B-kompleks i omega-3 za zdravlje srca

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
B-kompleks i omega-3 za zdravlje srca

Izvor: Nutrients


U nedavno provedenom sustavnom preglednom radu, nastojalo se ispitati može li istovremeno uzimanje vitamina B skupine i omega-3 masnih kiselina pružiti dodatne korisne učinke u sprječavanju KV bolesti, veće od već ranije dokazanih učinaka njihovog pojedinačnog uzimanja. Temeljni mehanizmi djelovanja njihovog istovremenog uzimanja uglavnom uključuju ublažavanje endotelne disfunkcije, inhibiranje ateroskleroze i inicijacije lezija, smanjenje oksidativnog stresa, suzbijanje aktivacije proupalnih citokina, regulaciju endotelne sintaze dušikovog oksida i ometanje metilacije geneze koja potiče aterogenezu.

Studije su uključene u taj pregledni znanstveni rad, ako su izvijestile o sinergijskom učinku istovremenog uzimanja vitamina B skupine (B2, B6, B12 i folne kiseline) i ribljeg ulja (omega-3 masnih kiselina) u obliku dodatka prehrani na rizik od KV bolesti. Nisu postojala nikakva ograničenja odabira studije s obzirom na vrstu i dizajn ili godinu objave.

Rezultati nekoliko studija pokazali su da istovremeno uzimanje vitamina B skupine i omega-3 masnih kiselina ima različite pozitivne učinke na čimbenike rizika za razvoj KV bolesti. Naime, vitamini B skupine i omega-3 masne kiseline imaju međusobno povezane metabolizme. Studija na životinjama pokazala je da dodatak ribljeg ulja u prehrani s nedostatkom vitamina B6 može sprječiti smanjenu sintezu omega-3 masnih kiselina. Isto tako, nedovoljna količina folne kiseline u prehrani štakora značajno je smanjila razinu omega-3 u plazmi i trombocitima, u usporedbi sa štakorima podvrgnutim prehrani s adekvatnom razinom folne kiseline.

Znanstvenici objašnjavaju da to može biti posljedica povećane razine homocisteina izazvane deplecijom folata, što zauzvrat pridonosi oksidativnom stresu povezanom s homocisteinom, s više oksidiranih višestruko nezasićenih masnih kiselina. Stoga, promjene u razini svakog navedenog nutrijenta mogu utjecati na homeostazu homocisteina, status oksidativnog stresa i reakcije metilacije. Međutim, zaključeno je da postojeća literatura nije dovoljna za izvođenje čvrstog zaključka o potencijalnim korisnim učincima na primarnu ili sekundarnu prevenciju KV bolesti zbog nedosljednih rezultata (iako se mogu objasniti metodološkim izazovima) pa je potrebno provesti nova dobro osmišljena visokokvalitetna istraživanja na tu temu.