Vijesti

Omega-3 kod Alzheimerove bolesti

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Omega-3 kod Alzheimerove bolesti

Izvor: Journal of Alzheimer's Disease


Nova studija ispitala je utjecaj uzimanja omega–3 masnih kiselina u obliku dodataka prehrani na rezultate testa pamćenja kod osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti, kao i utjecaj na cerebrospinalnu tekućinu. Istraživanje je trajalo šest mjeseci, a sudjelovala su 33 ispitanika od kojih je 15 činilo kontrolnu skupinu. Ispitivana skupina svaki je dan unosila dodatke višestruko nezasićenih omega-3 masnih kiselina u dozi od 2,3 g (1,7 g DHA i 0,6 g EPA). Na početku i na kraju istraživanja kod ispitanika su prikupljeni uzorci cerebrospinalne tekućine i rezultati testa pamćenja (Mini Mental State Examination, MMSE). Uz navedene parametre, po prvi puta su se ispitivali i novi biomarkeri (Aβ 38, Aβ 40, Aβ 42, t-tau, p–tau, NfL, YKL–40, AChE, BuChE, sIL–1RII i IL–6 ) iz cerebrospinalne tekućine osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti. Upravo zbog toga je ova studija jedinstvena.

Rezultati testa pamćenja pokazali su da je pamćenje ispitivane skupine ostalo stabilno nakon uzimanja dodataka omega-3 masnih kiselina, dok se pamćenje kontrolne skupine pogoršalo. Različiti biomarkeri iz cerebrospinalne tekućine nisu se razlikovali između kontrolne i ispitivane skupine, međutim, uočeno je da je kod kontrolne skupine uz pogoršane rezultate testa pamćenja, povećana razina dvaju biomarkera (YKL-40 i NfL 236) koja su povezana s oštećenjima živčanih stanica. Mogući uzroci povećanja razine tih biomarkera su upala neurona i oštećenje aksona.

Autori studije kažu da na temelju provedenog istraživanja osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti jedino mogu preporučiti redovitu tjelesnu aktivnost i uključivanje omega–3 masnih kiselina u obliku dodataka prehrani. Pritom naglašavaju da je važno te promjene uvesti u što ranijem stadiju bolesti. Istraživanje je također pokazalo da novi biomarkeri mogu biti povezani s rezultatima testa pamćenja. Stoga je budući veliki korak za istraživače omogućiti ispitivanje tih biomarkera iz uzoraka krvi, umjesto iz uzoraka cerebrospinalne tekućine, što bi u konačnici bio bolji odabir za pacijente.