Vijesti

Laktobacili i bifidobakterije kod nesanice

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Laktobacili i bifidobakterije kod nesanice

 Izvor: Nutrients

Prema rezultatima nove studije provedene u Južnoj Koreji, uzimanje mješavine probiotika može utjecati na smanjenje simptoma nesanice. Provedena je randomizirana studija kontrolirana placebom, u kojoj je sudjelovalo 156 zdravih odraslih osoba u dobi od 19-65 godina sa supkliničkim simptomima depresije, anksioznosti i nesanice. Svaki od ispitanika nasumično je tijekom osam tjedana dobivao dvije kapsule koje su sadržavale mješavinu probiotičkih bakterija ili placebo. Mješavina probiotičkih bakterija sadržavala je sojeve Lactobacillus reuteri i Bifidobacterium adolescentis. Kako bi se mjerile promjene, ispitanici su tijekom 4. i 8. tjedna morali ispunjavati upitnike Insomnia Severity Index i Pittsburgh Sleep Quality Indeks, vezane za simptome depresije, anksioznosti i stresa. Također, analizirali su se i biomarkeri iz krvi te crijevna mikrobiota iz uzorka stolice.

Rezultati su otkrili da je skupina koja je uzimala mješavinu probiotika imala manji broj bodova na provedenim upitnicima, što upućuje na poboljšanu kvalitetu sna i smanjene simptome nesanice. Također, istraživači su primijetili da je došlo do smanjenja simptoma depresije kod obje skupine, naglašavajući da je smanjenje simptoma bilo izraženije kod skupine koja je uzimala mješavinu probiotika. Što se tiče simptoma anksioznosti, značajan pad primijećen je kod probiotičke skupine već u 4. tjednu ispitivanja. Nadalje, analiza sastava crijevne mikrobiote probiotičke skupine pokazala je porast bakterija iz roda Bifidobacterium i smanjene omjere bakterija iz rodova Enterobacteriaceae u Bifidobacteriaceae te bakterija Enterobacteriaceae u Lactobacillaceae, što se može povezati s boljim mentalnim zdravljem. S obzirom da se nisu pratile prehrambene navike ispitanika, istraživači zaključuju da je upravo uzimanje mješavine probiotičkih bakterija utjecalo na promjenu sastava crijevne mikrobiote.