Vijesti

Riblje ulje može poboljšati kognitivne funkcije

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Riblje ulje može poboljšati kognitivne funkcije

Izvor: The American Journal of Clinical Nutrition 

Prema rezultatima nove studije, riblje ulje obogaćeno EPA-om može povećati točnost i brzinu kognitivnih funkcija. U randomiziranu kontroliranu studiju bilo je uključeno 310 zdravih odraslih ispitanika u dobi između 25 i 49 godina. Nasumično su raspoređeni u jednu od tri skupine: prva je uzimala riblje ulje sa 900 mg DHA, druga skupina uzimala je riblje ulje sa 900 mg EPA, a treća skupina uzimala je placebo. Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su uzimali riblje ulje bogato EPA-om postigli znatno bolje rezultate u procjeni točnosti od onih koji su uzimali placebo ili riblje ulje bogato DHA-om. Iako uzimanje ribljeg ulja bogatog EPA-om nije rezultiralo značajnim poboljšanjima u vremenu reakcije u usporedbi s placebom, zabilježena su statistički značajna poboljšanja vremena reakcije u skupini koja je uzimala riblje ulje bogato DHA-om.

Iako se EPA pohranjuje u mozgu u malim količinama, rezultati pokazuju da i dalje može imati važnu ulogu u višim kognitivnim funkcijama, kao što je utvrđeno u ranije provedenim studijama. Pomalo je iznenađujuće da navedeni blagotvorni učinci nisu primijećeni nakon uzimanja ribljeg ulja bogatog DHA-om, napominju znanstvenici.

Dobiveni rezultati pokazuju da bi uzimanje EPA-e u obliku dodatka prehrani moglo biti korisnije za poboljšanje kognitivnih funkcija zdravih odraslih osoba od uzimanja DHA. Također, omjer EPA i DHA mogao bi biti važan čimbenik u budućim istraživanjima koji će uvelike utjecati na ishode studije.