Titanov dioksid

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Autorica članka: dr.sc. Lea Pollak, voditeljica Odjela za dodatke prehrani i biološki aktivne tvari, Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Nekada sigurno bojilo, danas na korak do zabrane

Titanov dioksid

E171 se povezuje s brojnim negativnim zdravstvenim implikacijama kao što su oštećenje crijevne flore i mikrobioma zbog nakupljanja malih nanočestica

 

Titanij u obliku dioksida koristi se već godinama kao bojilo u konditorskim i mliječnim proizvodima, u negaziranim pićima te kao aditiv u kozmetičkim i farmaceutskim proizvodima. Kako to da su sada tražene procjene sigurnosti i zašto je  korak do zabrane?

Zbog svoje netopljivosti u vodi, klorovodičnoj kiselini, razrijeđenoj sumpornoj kiselini i organskim otapalima, titanov dioksid je inertan u kontaktu s hranom. Postoje preporuke za korištenje titanija kod korozivnih ili delikatnih tekućina poput mliječnih proizvoda, voćnih sokova te u proizvodnji vina.

U količini manjoj od 1% koristi se i u „stabiliziranim“ oblicima nehrđajućeg čelika, a zbog izvanredne bjeline titanov dioksid se koristi kao bijeli pigment u bojama, lakovima, emajlu, u prevlačenju papira i plastike.

JECFA (1970.) nije utvrdila granicu unosa titanova dioksida, budući da je dokazano kako s obzirom na njegovu netopljivost i inertnost nema toksičnog učinka. Procijenjen je unos od 0,3–1 mg/dan. Za spojeve titanija općenito se smatra da se slabo apsorbiraju u probavnom traktu. Istraživanja na slitinama titanija koje se koriste kao implantanti u kozmetičkim i/ili farmaceutskim proizvodima, nisu pokazala nikakve lokalne učinke na tkiva. Na temelju toga, titanov dioksid (E171) je kao boja u raznim vrstama hrane odobren u skladu s Prilogom II. Uredbe (EZ) br. 1333/2008 o prehrambenim aditivima.

No, istom Uredbom i člankom 32. stavkom 1. predviđeno je da svi prehrambeni aditivi koji su već bili odobreni u Uniji prije 20. siječnja 2009. podliježu novoj procjeni rizika koju provodi Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA). U skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 257/20104, ponovna procjena prehrambenih bojila trebala je biti dovršena do 31. prosinca 2015. godine.

EFSA je 14. rujna 2016. objavila znanstveno mišljenje o ponovnoj procjeni sigurnosti titanova dioksida (E171) kao prehrambenog aditiva. Njime je zaključeno da na temelju dostupne baze podataka i razmatranja o apsorpciji titanova dioksida, granice sigurne uporabe koje su izračunate uzimajući u obzir razinu bez opaženog štetnog učinka (NOAEL) od 2.250 mg titanova dioksida po kg tjelesne mase na dan, ne izazivaju zabrinutost.

EFSA je u mišljenju preporučila i dodatna toksikološka ispitivanja da bi za prehrambeni aditiv E171 mogla utvrditi orijentacijsku vrijednost koja se temelji na utjecaju na zdravlje, nadalje karakterizaciju distribucije veličine čestica te revidiranje najveće dopuštene vrijednosti za nečistoće.

Temeljem traženog, poslovni subjekti dostavili su 2. listopada 2017. informacije o najnižim ostvarivim graničnim vrijednostima za nečistoće u titanovu dioksidu. Godine 2018. dostavljeni su podaci o veličini čestica i distribuciji veličine čestica, te prijedlog specifikacija za E171, kada je riječ o veličini čestica i distribuciji veličine čestica (nano).

EFSA je 2019. objavila znanstveno mišljenje o predloženoj izmjeni specifikacija za titanov dioksid (E171) kada je riječ o dodavanju parametara koji se odnose na distribuciju veličine čestica. Zaključeno je da bi na temelju dostupnih podataka i s obzirom na mjernu nesigurnost trebalo umetnuti specifikaciju kojom se utvrđuje da srednja vrijednost najmanje vanjske dimenzije mora biti, prema broju sastavnih čestica izmjereno elektronskim mikroskopom, veća od 100 nm, što znači manje od 50% sastavnih čestica prema broju s najmanjom vanjskom dimenzijom manjom od 100 nm.

Nakon sastanka Stalnog odbora za hranu, sumirajući sva mišljenja i zaključke, države članice EU odobrile su iz sigurnosnih razloga prijedlog Europske komisije za zabranu E171- titanovog dioksida kao aditiva za hranu. Odbor je glasovao i dao „zeleno svjetlo“ Komisiji i EU parlamentu da potvrde njihovu odluku o sudbini tog aditiva.

Zabrana je uslijedila nakon ažurirane procjene sigurnosti koju je EFSA poduzela u svjetlu novih istraživanja, te je navedeno da se E171 više ne može smatrati sigurnim kao aditiv za hranu, budući da se ne može isključiti genotoksičnost.

Zabrana E171 - titanovog dioksida, osim ako se ne suoči s prigovorom do kraja ove godine, vjerojatno će stupiti na snagu početkom 2022. godine. Time će započeti i proces šestomjesečnog razdoblja postupnog ukidanja, kako bi se prehrambenim tvrtkama osiguralo da dobiju vrijeme i prostor za preformuliranje proizvoda i uklanjanje aditiva iz asortimana svojih proizvoda.

Iako mnoge prehrambene tvrtke pokušavaju prednjačiti u EU-u, pa su već počele uklanjati taj aditiv iz svojih prehrambenih proizvoda i pronalaziti alternative, titanov dioksid još uvijek je boja koja se široko koristi u brojnim proizvodima kao što su žvakaće gume, peciva, dodaci prehrani, juhe i ostalo.

U HZJZ provodimo analize nanočestica, uz izdavanje mišljenja sukladno trenutno važećem EU/RH zakonodavnom okviru.

 

 


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner Banner