Vijesti

Oblik vitamina E u regulaciji razine šećera u krvi

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Oblik vitamina E u regulaciji razine šećera u krvi

 Izvor: Phytotherapy Research

Delta-tokotrienol iz biljke annatto u obliku dodatka prehrani može poboljšati kontrolu razine glukoze u krvi, upale i oksidativnog stresa kod osoba s dijabetesom tipa 2. Vitamin E je obitelj od osam zasebnih, ali srodnih molekula: četiri tokoferola i četiri tokotrienola. Tokotrienoli se dobivaju iz tri glavna izvora, uključujući rižu, palmu i annatto. U nedavno provedenom randomiziranom, dvostruko slijepom ispitivanju kontroliranom placebom, pakistanski znanstvenici okupili su 110 osoba s dijabetesom tipa 2. Ispitanicima su nasumično dodijelili uzimanje 250 mg/dan delta-tokotrienola ili placeba, tijekom 24 tjedna. Svim ispitanicima rečeno je da i dalje nastave uzimati lijekove, pridržavati se dijabetičke prehrane i redovito vježbati.

Rezultati su pokazali da se razina glikoziliranog hemoglobina u krvi ispitanika koji su uzimali delta-tokotrienol uspješno smanjila sa 8,3% na 7,8%. Ta je vrijednost blizu granične vrijednosti od 7% pri kojoj se komplikacije dijabetesa mogu odgoditi ili spriječiti. S druge strane, u placebo skupini nije došlo do promjene razine koja je na početku studije iznosila 8,4%. Istraživači su također izvijestili o značajnom smanjenju razine glukoze u krvi natašte za 6,8%, inzulina za 7,6% i homeostatskog modela procjene inzulinske rezistencije u skupini koja je uzimala tokotrienol. Razine navedenih biomarkera ostale su nepromijenjene u placebo skupini. Također, zabilježeno je i smanjenje razine markera upale i oksidativnog stresa u usporedbi s placebo skupinom. Uz navedene rezultate zabilježeno je i smanjenje razine triglicerida za 10,3% kod ispitanika koji su uzimali ispitivani dodatak prehrani, dok je u placebo skupini zabilježeno smanjenje od 0,9%. Štoviše, uzimanje delta-tokotrienola rezultiralo je i smanjenjem razine ukupnog i LDL kolesterola u usporedbi s placebom.

Zaključeno je da je ispitivani dodatak prehrani siguran, bez ikakvih štetnih učinaka, pa znanstvenici smatraju da uzimanje delta-tokotrienola u obliku dodatka prehrani može biti korisno u kontroli i prevenciji dugoročnih komplikacija povezanih s dijabetesom.