Saccharomyces boulardii

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz

S. boulardii pokazuje značajnu učinkovitost u prevenciji proljeva povezanog s antibioticima i proljeva povezanog s putovanjima

Saccharomyces boulardii

 

Saccharomyces boulardii je soj kvasca koji je francuski mikrobiolog Henri Boulard otkrio 1920. godine, dok je boravio u Indokini tražeći nove sojeve koji bi se mogli koristiti u procesima fermentacije. Naime, tijekom svog putovanja Boulard je uočio da lokalno stanovništvo koristi egzotično voće lychee i mangosteen za tretiranje proljeva koji je simptom kolere. Ubrzo je otkrio da je za zdravstvene koristi tog voća zapravo zaslužan kvasac.

Zanimanje za soj Saccharomyces boulardii od tada se znatno povećalo, što se odražava na sve većem broju znanstvenih publikacija koje obuhvaćaju i predkliničke radove o mehanizmima djelovanja, životinjske modele učinkovitosti, farmakokinetiku, rana ispitivanja sigurnosti i rangiranje doza.

Upotreba S. boulardii kao terapijskog probiotika potkrijepljena je njegovim mehanizmima djelovanja, farmakokinetikom i djelotvornošću na životinjskim modelima, ali i kliničkim ispitivanjima.

S. boulardii se može preporučiti kod nekoliko bolesti. Ostali Saccharomyces sojevi mogu imati probiotička svojstva, ali dokazi o kliničkoj učinkovitosti za druge sojeve još uvijek nisu dovoljni.

Soj S. boulardii pokazuje značajnu učinkovitost za prevenciju proljeva povezanog s antibioticima (AAD - engl. antibiotic-associated diarrhea) i za prevenciju proljeva povezanog s putovanjima (TD - engl. traveler’s diarrhea). Ispitivanja također pokazuju znakove o djelovanju S. boulardii u smanjenju nuspojava kod liječenja H. pylori i u prevenciji proljeva kod bolesnika na enteralnoj prehrani. Osim toga, potiče se i provedba više kliničkih ispitivanja za liječenje kroničnih bolesti kao što su Crohnova bolest, sindrom iritabilnog crijeva i proljev povezan s HIV-om kao i onih za prevenciju recidiva bolesti Clostridium difficile.

U Nutri-inspekciji, u kategoriji Saccharomyces boulardii pogledajte pregled proizvoda s polica ljekarni i usporedite ih po sastavu, doziranju i cijeni.


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner Banner