Vijesti

Vitamin D može poboljšati tjelesne sposobnosti

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Vitamin D može poboljšati tjelesne sposobnosti

 

Brojna su istraživanja pokazala da mnogi sportaši pate od nedostatka vitamina D, a sve je više dokaza koji upućuju na njegov pozitivan utjecaj na sportsku izvedbu.  Međutim, rezultati istraživanja u kojima je analiziran učinak dodatka vitamina D na aerobni kapacitet odražen maksimalnim primitkom kisika (VO2max) još uvijek su dvosmisleni.

U nedavno provedenu studiju bilo je uključeno 28 ispitanika u dobi od 19-22 godine. Uzimali su 6.000 I.J. vitamina D3 na dan, ili placebo, tijekom osam tjedana. Koncentracije 25-hidroksivitamina D3 u krvi određene su prije i po završetku studije, a kod većine ispitanika na početku je utvrđen nedostatak vitamina D3. Razina tjelesne aktivnosti i prehrana utvrđeni su prilikom prvog susreta, a za vrijeme trajanja studije te mjesec dana prije početka, ispitanici nisu uzimali nikakve vitamine niti dodatke prehrani. Također, bili su podvrgnuti testu na bicikl ergometru tri sata tjedno, a aerobni i anaerobni kapacitet su određeni prije i nakon uzimanja dodatka prehrani. Koncentracija vitamina D3 u krvi s vremenom se značajno povećavala kod ispitanika koji su uzimali taj vitamin u obliku dodatka prehrani, dok je u placebo skupini ostala nepromijenjena. Nadalje, uzimanje vitamina D3 uzrokovalo je značajno poboljšanje maksimalne aerobne i anaerobne snage, dok u placebo skupini nisu primijećene promjene. Također, razlike u vrijednostima VO2max bile su značajne u skupini koja je uzimala vitamin D3.

Autori studije zaključuju da dobiveni rezultati upućuju na povezanost statusa vitamina D3 s poboljšanjem aerobnog i anaerobnog kapaciteta. Štoviše, osmotjedno uzimanje vitamina D3 kao dodatka prehrani u dozi od 6.000 I.J. na dan, značajno povećava koncentraciju 25-hidroksivitamina D3 u serumu te se pokazalo kao učinkovit tretman nedostatka vitamina D3 kod mladih zdravih muškaraca.

Izvor: Nutrients