Vijesti

Crni ribiz kao potencijalno ergogeno sredstvo

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Crni ribiz kao potencijalno ergogeno sredstvo

 

U sustavni pregledni rad uključeno je 16 nasumičnih ispitivanja na ljudima, kontroliranih placebom, u kojima je ispitivan učinak novozelandskog crnog ribiza na sportsku izvedbu. Podaci iz objavljenih kliničkih studija pokazali su da novozelandski crni ribiz može poboljšati sportsku izvedbu za 0,45%, što je usporedivo s ostalim poznatim ergogenim sredstvima poput kofeina (otprilike 0,4%). U studijama je bio najčešće korišten u obliku kapsula. Rezultati-meta analize pokazali su značajno poboljšanje izvedbe, što se kvantitativno smatra malim, značajnim poboljšanjem. Znanstvenici tvrde da tako posreduje posebno kada se uzima tijekom 7 dana u dozi od 105-210 mg antocijana, s konačnom dozom uzetom 1-2 sata prije vježbanja.

Potencijalni mehanizmi djelovanja tek trebaju biti potpuno razjašnjeni, ali dobrobiti novozelandskog crnog ribiza mogu biti povezane s promjenama kardiovaskularnih parametara poput vazodilatacije i povećanja perifernog protoka krvi. Međutim, potrebno je provesti ispitivanja s duljim razdobljem unosa koji bi mogao rezultirati promjenama u staničnoj signalizaciji i adaptaciji mitohondrija. Autori studije zaključuju da, iako su dokazi njegovog izravnog učinka na sportsku izvedbu jasni, mehanizam to nije. Uspjeli su identificirati mali broj studija kojima su ispitani oksidativni, kognitivni i štetni ishodi, a poznate štetne nuspojave nisu zabilježene.

Izvor: Journal of the International Society of Sports Nutrition