Vijesti

Polifenoli citrusa i maslina za zdravlje srca

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Polifenoli citrusa i maslina za zdravlje srca

 

Znanstvenici u Španjolskoj ispitali su pripravak koji sadrži mješavinu ekstrakata nedozrelih agruma – grejpa i gorke naranče te ekstrakta maslinovog lista, u jednocentričnom, nasumičnom, dvostrukoslijepom ispitivanju kontroliranom placebom. Okupili su 96 zdravih dobrovoljaca kojima su nasumično dodijelili po 2 kapsule ekstrakta sa 250-300 mg flavanon glikozida, 175-200 mg flavona i 85-90 mg polifenola masline, ili placeba, na dan. Rezultati su pokazali da se protokom posredovana vazodilatacija (mjera sposobnosti opuštanja krvnih žila) nakon 8 tjedana prosječno povećala za 3% u skupini koja je uzimala ekstrakt, u odnosu na povećanje od samo 0,5% u skupini koja je uzimala placebo. Razlike između skupina statistički su značajne. Osim toga, opaženo je smanjenje sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka, ali statistički značajna razlika između skupina uočena je samo za dijastolički krvni tlak. Razina lipida u krvi također je značajno poboljšana, pri čemu se ukupna razina kolesterola smanjila za 13,57 mg/dL u usporedbi s povećanjem od 6,38 mg/dL u skupini koja je uzimala placebo. U skupini koja je uzimala ekstrakt zabilježeno je i smanjenje LDL kolesterola za 8,80 mg/dL, te povećanje HDL kolesterola za 1,65 mg/dL, dok su se u placebo skupini razine LDL kolesterola povećale, a razine HDL kolesterola smanjile. Vrijednosti oksidiranog LDL-a u skupini koja je uzimala ispitivani ekstrakt smanjile su se za 342,84 pg/mL, a taj rezultat znanstvenici smatraju izvanrednim.

Vezano uz biomarkere oksidacijskog stresa, zabilježeno je povećanje omjera GSH/GSSH (omjera reduciranog i oksidiranog oblika antioksidansa glutationa) za 62-65% i smanjenje razine karbonilnih proteina za 30-32%, što je u skladu sa smanjenjem oksidiranog LDL-a kao biomarkera smanjenja kardiovaskularnog rizika. Promatrajući biomarkere povezane s upalnim procesima u skupini koja je uzimala dodatak prehrani, vrijednosti interleukina IL-6 u serumu značajno su se smanjile sa 1,49 pg/mL na početku ispitivanja na 0,91 pg/mL nakon osmotjednog razdoblja, dok u skupini koja je uzimala placebo nisu primijećene značajnije promjene.

Rezultati tog ispitivanja pokazuju da je uzimanje mješavine ekstrakata grejpa, gorke naranče i maslinovog lista tijekom 8 tjedana dovelo do poboljšanja endotelne funkcije, što je utvrđeno mjerenjem vazodilatacije posredovane protokom, krvnog tlaka i parametara povezanih s metabolizmom lipida, te poboljšanim antioksidacijskim i upalnim statusom. Dobiveni rezultati pokazuju blagotvoran učinak ispitivanog pripravka na temeljne mehanizme koji međudjelovanjem mogu smanjiti kardiovaskularni rizik zdravih osoba.

Izvor: Nutrients