Vijesti

Riblje ulje za mozak i srce starijih ljudi

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Riblje ulje za mozak i srce starijih ljudi

 

Riblje ulje kao dodatak prehrani može poboljšati biomarkere kardiovaskularne i cerebrovaskularne funkcije starijih osoba s prekomjernom tjelesnom masom ili pretilih osoba, pokazalo je novo istraživanje. Naime, konzumacija 2 grama DHA zajedno sa 400 mg EPA na dan, u razdoblju od 16 tjedana, dovela je do značajnih poboljšanja u pogledu smanjenja krutosti arterija, otkucaja srca i vrijednosti pojedinih lipida u krvi. Uzimanje ribljeg ulja kao dodatka prehrani snižava broj otkucaja srca i trigliceride u serumu, te povećava HDL kolesterol. Poboljšanje razine HDL kolesterola i neznatno smanjenje sistoličkog krvnog tlaka dovode u odnosu na početnu vrijednost do smanjenja od 12% na Framinghamovoj skali rizika za kardiovaskularne bolesti.

Istraživači su okupili 152 starije osobe sjedilačkog načina života, u dobi od 50-80 godina, koje su bile pretile ili imale prekomjernu tjelesnu masu. Provedeno je 16-tjedno dvostruko slijepo nasumično ispitivanje kontrolirano placebom, u kojem su ispitanici nasumično razvrstani u jednu od četiri skupine koje su se razlikovale s obzirom na dodijeljene dodatke prehrani. Prva skupina uzimala je placebo, druga je uzimala isključivo riblje ulje, trećoj je dodijeljen samo kurkumin, a četvrtoj riblje ulje i kurkumin zajedno.  

Rezultati su pokazali da nijedna skupina nije pokazala poboljšanja u pogledu cerebrovaskularne reakcije. Međutim, skupina kojoj je dodijeljeno uzimanje ribljeg ulja pokazala je značajna poboljšanja u broju otkucaja srca (smanjenje od 3% u usporedbi s onima koji nisu uzimali riblje ulje) i triglicerida (smanjenje od 24%), dok su vrijednosti HDL kolesterola u serumu porasle za 8%. Suprotno očekivanjima, nisu primijećene promjene u CRP vrijednosti niti za jednu od skupina u usporedbi s placebom, iako je došlo do statistički neznačajnog poboljšanja kod muškaraca u skupini koja je uzimala riblje ulje. Osim toga, kombinacija ribljeg ulja i kurkumina nije, kako se na početku pretpostavljalo, rezultirala dodatnim ili sinergijskim učincima.

Za vrijeme trajanja ispitivanja, u drugoj studiji koja je proučavala kombinirane učinke ribljeg ulja i kurkumina na glikemijski indeks i lipide u krvi, također nisu uočeni sinergijski učinci. Važno je napomenuti da su studije kombiniranog djelovanja ribljeg ulja i kurkumina na ljudski organizam nove i ograničene, jer je to istraživanje prvo u kojem su se ispitivali učinci na cerebrovaskularnu funkciju i rizične kardiovaskularne čimbenike. Znanstvenici su zaključili da su potrebna dodatna ispitivanja koja će razjasniti temeljne mehanizme interakcije između ribljeg ulja i kurkumina, identificirati optimalne doze pri kombiniranju tih bioaktivnih tvari i karakterizirati one pojedince koji bi imali najviše koristi od njihovog korištenja.

Izvor: Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases