Vijesti

Ekstrakt ehinaceje pokazuje blage anksiolitičke učinke

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Ekstrakt ehinaceje pokazuje blage anksiolitičke učinke

Dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje pokazalo je da ekstrakt korijena biljke Echinacea angustifolia, standardiziran za alkamide, može pomoći smanjiti anksioznost odraslih osoba. Mađarski znanstvenici pokazali su da je taj ekstrakt uzrokovao statistički značajna poboljšanja u rezultatima anksioznosti u usporedbi s placebom. Potencijalne dobrobiti zabilježene su nakon suplementacije, a očuvane su i nakon što je suplementacija prekinutai. Znanstvenici ističu da su rezultati prilično dobri u usporedbi s drugim kliničkim studijama u kojima je djelotvornost botaničkih sastojaka ocijenjena korištenjem ljestvica za mjerenje anksiolitičkih učinaka.

Sposobnost pojedinih alkamida, skupine spojeva koji se nalaze u korijenu ehinaceje, da izazivaju učinke putem kanabinoida 1 (CB1) receptora, osigurava vjerodostojni mehanizam pomoću kojeg se može postići anksiolitička aktivnost. To je vrlo važno, jer je dokazano da alkamidi ehinaceje prelaze krvno-moždanu barijeru. No, ideja o anksiolitičkom učinku ehinaceje posredovane putem CB1 zahtijevat će detaljnije objašnjenje da bi bila univerzalno prihvaćena. Naime, autori navode da je veličina uzorka bila znatno ispod obično korištenog u studijama o učinkovitosti anksiolitičkih lijekova, zbog čega su potrebna dodatna ispitivanja na većoj populaciji kako bi se potvrdila valjanost rezultata.

U ispitivanje su bile uključene 64 tjelesno zdrave osobe srednje životne dobi. Tijekom sedam dana svakodnevno im je nasumično davano 80 mg ekstrakta ehinaceje ili placeba. Uslijedilo je trotjedno razdoblje u kojem ispitanici nisu uzimali tablete ili kapsule. Anksioznost je određena korištenjem State-Trait Anxiety Inventory (STAI) upitnika. Sudionici su također ispunili Beck Depression Inventory (BDI) i Perceived Stress Scale (PSS) upitnike. Rezultati su pokazali da se u skupini koja je primala ehinaceju stanje anksioznosti smanjilo za oko 11 bodova nakon 7 dana, u usporedbi sa samo 3 boda u skupini koja je primala placebo, te da su se rezultati održali tijekom razdoblja pauze. Međutim, nisu opažene značajne razlike među skupinama kod praćenja promjena aspekta anksioznosti. Prema Sveučilištu Kalifornija, stanje anksioznosti definirano je kao neugodna emocionalna uzbuđenost zbog prijetećih zahtjeva ili opasnosti. Kognitivna procjena prijetnje preduvjet je za doživljaj te emocije. S druge strane, aspekt anksioznosti odražava postojanje stabilnih individualnih razlika u sklonosti reagiranja anksioznošću u iščekivanju prijetećih situacija. Među skupinama nisu zabilježeni utjecaji na depresiju ili stres, mjereni BDI i PSS upitnicima. Istraživači su također primijetili da nisu zabilježeni štetni učinci u skupini koja je uzimala ekstrakt ehinaceje.

Komentirajući potencijalni mehanizam djelovanja, znanstvenici su primijetili da se alkamidi mogu vezati na CB1 receptor i na taj način inhibirati aktivnost enzima pod nazivom hidrolaza masno kiselinskih amida (FAAH). Taj enzim razgrađuje endokanabinoid anandamid, čija inhibicija povećava razinu anandamida u mozgu, a upleteni su u pojavu anksioznosti i meta su razvoja anksiolitičkog lijeka. Vezanje na receptor i učinci na FAAH mogu biti posljedica strukturne sličnosti između alkamida ehinaceje i endokanabinoida anandamida.

Izvor: Phytotherapy Research