Vijesti

Probiotici uz antibiotike u terapiji H. pylori

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Probiotici uz antibiotike u terapiji H. pylori

 

Klinička studija provedena na Tajlandu pokazala je da se dodatkom probiotika, zajedno s antibioticima, tijekom 14 dana postiže stopa iskorjenjivanja bakterije Helicobacter pylori od čak 96%. Tretman je uključivao probiotik koji sadrži bakterije soja Lactobacillus reuteri gastrus te četvorostruku terapiju koja sadrži bizmut, a sastoji se od dvije vrste antibiotika, metronidazola, tetraciklina, inhibitora protonske pumpe (PPI) dekslansoprazola i bizmut subsalicilata.

Rezultati su pokazali da se navedenom terapijom tijekom 14 dana može postići stopa iskorjenjivanja bakterije H. pylori od 96%, što je 8% više nego što je postignuto u skupini koja je primala placebo. Upotreba istog načina liječenja u trajanju od tjedan dana ipak je manje učinkovita, sa stopom iskorjenjivanja od 68%, što je 4% niže nego u skupini koja je primala placebo.

U studiju je bilo uključeno 100 pacijenata s neulceroznom dispepsijom, koji su nasumično podijeljeni u 4 skupine: 7-dnevna četverostruka PPI terapija s bizmutom koja sadrži probiotike, 7-dnevna četvorostruka PPI terapija s bizmutom koja sadrži placebo, 14-dnevna četvorostruka PPI terapija s bizmutom koja sadrži probiotike i 14-dnevna četvorostruka PPI terapija s bizmutom koja sadrži placebo. Pacijentima su davane tablete sa 37,5 mg probiotika 2 puta na dan nakon obroka, dok je placebo skupini davana identična tableta, ali bez probiotika. Nakon terapije, najmanje 4 tjedna pratio se unos broja tableta, te su analizirani upitnici koji su korišteni za bilježenje nuspojava. Rezultati su pokazali i da je učestalost nuspojava, poput povraćanja s mučninom, značajno niža u skupini koja je pila probiotike, u usporedbi s placebom.

U skupini koja je liječena tijekom 14 dana uz dodatak probiotika, učestalost povraćanja s mučninama iznosila je 6%, a u placebo skupini 26%.  Za nelagodu u želucu, stopa incidencije iznosila je 4% u skupini koja je uzimala probiotike uz terapiju, dok je u placebo skupini bila gotovo 5 puta veća (18%). Kod skupine koja je uzimala probiotike također je zabilježena učestalost pojave gorkog okusa od 4%, a u placebo skupini 26%.

Istraživači su istaknuli da su dobiveni rezultati posljedica obnove ravnoteže crijevne mikrobiote pomoću probiotika. Četvorostruka 14-dnevna PPI terapija s bizmutom, koja sadrži probiotike, može pružiti odličnu stopu izlječenja od infekcije bakterijom H. pylori i koristiti se kao prvi način liječenja, bez obzira na poznati obrazac rezistencije na antibiotike. Dodavanje probiotika također je značajno smanjilo štetne učinke koji su posljedica liječenja, te je poboljšalo suradnju pacijenata.

Izvor: Asian Pacific Journal of Cancer Prevention