Vijesti

Šafran može pomoći u liječenju depresije

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Šafran može pomoći u liječenju depresije

Novo istraživanje pokazalo je da šafran u kombinaciji s antidepresivima može pomoći odraslim osobama s depresijom. Tijekom osmotjednog razdoblja provedeno je nasumično dvostrukoslijepo istraživanje kontrolirano placebom te je otkriveno veće smanjenje depresivnih simptoma kada su pacijenti uz lijekove za depresiju uzimali kapsule s ekstraktom šafrana. Istraživači navode da je provedena studija najveća dosad u tom području, te ujedno i prva studija koja je proučavala učinke šafrana kao dodatka antidepresivima. Prethodna istraživanja proučavala su antidepresivne učinke šafrana isključivo kao samostalne terapije.

Ukupno 160 ispitanika nasumično je raspoređeno u dvije skupine. Prva skupina dobivala je placebo, a druga standardizirani ekstrakt šafrana. Sudionici su trebali biti tjelesno zdravi, starosti od 18-65 godina te uzimati stabilnu dozu određenog antidepresiva najmanje 8 tjedana. Na temelju Montgomery-Åsberg skale, ocjene depresije (MADRS) značajnije su smanjeni depresivni simptomi kod ispitanika koji su uzimali i ekstrakt šafrana, i to 41% manje u usporedbi s placebom, gdje je postotak smanjenja simptoma bio 21%. Nadalje, došlo je do poboljšanja kvalitete sna, inicijative i motivacije te interesa i zadovoljstva u obavljanim aktivnostima. Znanstvenici navode da je studija pokazala da se ekstrakt šafrana može koristiti za izbjegavanje nuspojava lijekova. U slučaju da antidepresivi ne djeluju, moguće je ili povećati dozu ili promijeniti antidepresiv, što povećava vjerojatnost nuspojava, a od sada postoji mogućnost uzimanje antidepresiva i šafrana zajedno. Napominju da rezultati ne pokazuju da će dodavanje šafrana kao začina jelu nužno potaknuti antidepresivne učinke, s obzirom na značajnu varijabilnost kvalitete prašnika cvijeta šafrana, te raznolikost ekstrakata na tržištu.

U ranije provedenom istraživanju otkriveno je poboljšanje simptoma depresije korištenjem ekstrakta šafrana kod majki s blagom postporođajnom depresijom.

Istraživači sa Sveučilišta na Floridi objavili su meta-analizu kliničkih ispitivanja na tu temu, koja je uključila 5 studija u kojima je učinak ekstrakta šafrana uspoređivan s učinkom placeba ili konvencionalnog liječenja depresije. Meta-analiza upućuje na to da je ekstrakt šafrana u dozi od 30 mg na dan, značajno učinkovitiji od placeba u pogledu poboljšanja simptoma depresije, a u nekim slučajevima djeluje jednako kao i standardni farmaceutski antidepresivi. Dakle, rezultati novih studija potvrđuju postojeće dokaze o koristnosti šafrana za ljude koji pate od blage do umjerene depresije.

Izvor: Journal of Psychopharmacology