Vijesti

Ekstrakt kurkumina i piperina kao pomoć kod NAFLD-a

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Ekstrakt kurkumina i piperina kao pomoć kod NAFLD-a

Procjenuje se da najmanje 25% američke populacije boluje od nealkoholne masne bolesti jetre (nonalcocholic fatty liver disease, NAFLD). To stanje u kojem se višak masnoće skladišti u jetri, jedno je od najčešćih kroničnih stanja jetre, a trenutno ne postoje odobreni načini liječenja te bolesti. Smatra se da je navedena bolest najčešći uzrok smrti vezanih uz bolesti jetre, s učestalošću od čak 37,4%.

Provedeno je randomizirano paralelno ispitivanje kontrolirano placebom u kojem je sudjelovalo 70 ispitanika. Svim ispitanicima ultrazvučnom metodom postavljena je dijagnoza NAFLD, te im je nasumično dodijeljeno 500 mg ekstrakta kurkumina sa 5 mg piperina na dan, ili placebo tijekom 12 tjedana. Kurkumin je fitokemikalija koja na jetru djeluje zaštitno, međutim pokazalo se da je njegova mala bioraspoloživost prepreka za kliničku primjenu. Da bi se povećala bioraspoloživost, ekstrakt kurkumina primjenjivan je zajedno s piperinom, ekstraktom crnog papra.

Na početku i na kraju ispitivanja određen je stupanj bolesti i funkcije jetre. Rezultati ispitivanja pokazali su da konzumiranje ekstrakta kurkumina zajedno s piperinom blagotvorno djeluje na težinu bolesti. Smanjenje stupnja bolesti kod ispitanika izmjereno je sonografijom jetre, a značajno poboljšanje zabilježeno je pomoću parametara funkcije jetre, koji su bili povećani kod ispitanika koji su uzimali ekstrakt kurkumina s piperinom. Težina bolesti značajno je smanjena u skupini kojoj je dodijeljen ekstrakt, u usporedbi sa skupinom kojoj je dodijeljen placebo. Nisu uočeni štetni učinci koji bi se odrazili na hematološke parametre, što upućuje na sigurnost sastojaka. Liječnici navode da su ohrabreni zaključcima provedenog istraživanja te smatraju da suplementacija ekstraktom kurkumina u kombinaciji s piperinom može pružiti sigurnu i održivu metodu za usporavanje napretka bolesti nealkoholne masne jetre.

Izvor: Journal of Cellular Biochemistry