Vijesti

Oralni sprejevi vitamina D učinkoviti kao kapsule

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Oralni sprejevi  vitamina D učinkoviti kao kapsule

Provedeno je kliničko ispitivanje usporedbe promjene statusa vitamina D kao odgovora na korištenu dozu u kapsulama i u obliku oralnog spreja. Studija pokazuje da je način unosa vitamina D putem oralnog spreja jednako učinkovit kao i uzimanje kapsula. Svi sudionici postigli su odgovarajuću razinu vitamina D nakon samo 21-og dana korištenja oralnog spreja, uključujući i one koji su imali ozbiljan nedostatak tog vitamina na početku ispitivanja (s razinama nižim od 25(OH)D); kod njih je zapažena i najveća djelotvornost korištenja dodatka prehrani).

Randomizirana paralelna studija, kontrolirana placebom, provedena je na 75 zdravih dobrovoljaca koji su svakodnevno u šestotjednom razdoblju dobivali 3.000 IU vitamina D3 u kapsulama ili sublingvalnim sprejevima. Koncentracije 25(OH)D u krvi izmjerene su na početku, te nakon 7, 14, 21 i 42 dana unosa 3.000 IU vitamina D na dan. U obje skupine, u usporedbi s kontrolnom, došlo je do značajnog povišenja koncentracije 25(OH)D u krvi. Brzina promjene koncentracije vitamina D kretala se u rasponu od 0,69-3,93 nmol/L  na dan za kapsule i od 0,64-3,34 nmol/L na dan za sprej, s prosječnom promjenom vrijednosti 25(OH)D u krvi od 2 nmol/L na dan.

Iako u današnje vrijeme postoji veća svijest o potrebi nadopunjavanja vitamina D, smatra se da samo oko 40% odraslih u Velikoj Britaniji ima zadovoljavajuće vrijednosti tog vitamina. Ovo je istraživanje prilika da se istakne važnost tog esencijalnog vitamina u potpori cjelokupnom zdravlju, ali i u pružanju vrijednog alternativnog izvora za one kojima je teško ili ne žele uzimati kapsule. Među sudionicima ispitivanja 70% njih izjasnilo se da preferiraju korištenje vitamina D u obliku oralnog spreja radi lakše uporabe i boljeg okusa.

Izvor: European Journal of Clinical Nutrition