Vijesti

Indijski ginseng protiv stresa

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Indijski ginseng protiv stresa

Ashwaganda ili indijski ginseng je adaptogena biljka koja sadrži trietilen glikol, spoj koji može pospješiti početak spavanja, a u ispitivanjima provedenim na životinjama dokazano je da poboljšava i količinu i kvalitetu sna. Svrha studije bila je utvrditi učinkovitost i sigurnost ekstrakta korijena indijskog ginsenga kod bolesnika s nesanicom i tjeskobom. Dvostrukoslijepo randomizirano te placebom kontrolirano kliničko istraživanje otkrilo je da ekstrakt korijena indijskog ginsenga može biti sigurno i učinkovito rješenje za nesanicu i anksioznost.

Ukupno 60 sudionika nasumično je podijeljeno u dvije skupine – njih 40 u testnu, a 20 u placebo skupinu. Testni proizvod bila je kapsula koja je sadržavala 300 mg ekstrakta korijena indijskog ginsenga, a placebo je bila identična kapsula koja sadrži škrob. Kapsule su davane dva puta na dan tijekom 10 tjedana. Aktigrafija spavanja korištena je za procjenu latencije početka spavanja (SOL), ukupnog vremena spavanja (TST), učinkovitosti spavanja (SE) i budnosti nakon početka spavanja (WASO). Ostali parametri procjene bili su ukupno vrijeme provedeno u krevetu (dnevnik spavanja), mentalna budnost u usponu, kvaliteta spavanja, Pittsburghov indeks kvalitete spavanja (PSQI) i Hamiltonova ljestvica anksioznosti (HAM-A).

Rezultati su pokazali da su na početku osnovni parametri bili slični u obje skupine. Latencija početka spavanja poboljšana je i u testnoj i u placebo skupini tijekom 5 i 10 tjedana. Međutim, nakon 10 tjedana latencija početka spavanja bila je značajno kraća u slučaju korištenja ekstrakta u usporedbi s placebom. Također, u skupini koja je konzumirala indijski ginseng opaženo je značajno poboljšanje učinkovitosti spavanja nakon 10 tjedana kao i značajno poboljšanje kvalitete sna. Značajno poboljšanje zabilježeno je i u svim ostalim parametrima spavanja, odnosno PSQI i anksioznosti (rezultati HAM-A).

Ekstrakt korijena indijskog ginsenga sadrži prirodni spoj koji pospješuje san, dobro se podnosi, te poboljšava kvalitetu sna i latenciju početka spavanja kod pacijenata s nesanicom, i to u dozi od 300 mg ekstrakta, dva puta na dan. To bi moglo biti od koristi za poboljšanje parametara spavanja kod pacijenata s nesanicom i anksioznošću, ali potrebne su daljnje opsežne studije, navode znanstvenici.

Izvor: Cureus