Vijesti

Cink u kontroli glikemije

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Cink u kontroli glikemije

Rezultati meta-analize otkrivaju da uzimanje cinka u obliku dodatka prehrani utječe na značajno smanjenje glikemijskih parametara kod osoba sa šećernom bolešću. U tom su radu analizirane 32 randomizirane intervencijske studije kontrolirane placebom, u kojima je ukupno sudjelovalo 1.700 ispitanika iz 14 zemalja. Iako su mnoge studije do sada pokazale povezanost niskog statusa cinka u organizmu i dijabetesa, potencijalni učinak cinka kao dodatka prehrani na kontrolu glikemije nije definiran. Stoga je cilj te meta-analize bio utvrditi djelovanje cinka na kontrolu glikemije kod osoba s dijagnozom šećerne bolesti i osoba koje su u visokom riziku od razvoja dijabetesa.

Rezultati su pokazali da su ispitanici koji su uzimali cink imali statistički značajno smanjenje razine glukoze na tašte, dva sata nakon unosa glukoze kao i inzulina na tašte, glikiranog hemoglobina, te smanjenje koncentracije C-reaktivnog proteina kao biomarkera upale.

Zaključno, uzimanje cinka kao dodatka prehrani ima klinički potencijal u prevenciji i liječenju dijabetesa.

Izvor: The American Journal of Clinical Nutrition