Vijesti

MCT za bolju snagu i funkciju mišića

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
MCT za bolju snagu i funkciju mišića

Uzimanje triglicerida srednjeg lanca (MCT, medium – chain triglycerides) kao dodatka prehrani može poboljšati snagu i funkciju mišića osoba starije dobi, pokazala je nova randomizirana studija. U istraživanju su sudjelovale 64 starije osobe prosječne dobi 85,5 godina, koje su nasumično raspoređene u tri skupine. Prva je skupina svakodnevno dobivala 6 grama triglicerida dugog lanca (LCT skupina), druga je dobivala 6 grama MCT-a  na dan (MCT skupina), dok je treća skupina uz 6 grama MCT-a uzimala i L-leucin i vitamin D3 (LD+MCT skupina). Istraživanje je trajalo 3 mjeseca.

Rezultati su pokazali da je u MCT i LD+MCT skupinama zabilježeno poboljšanje funkcije mišića nogu za 48%, odnosno 74%, u odnosu na LCT skupinu (12%). Osim toga, testovi o svakodnevnim aktivnostima također su pokazali poboljšanje u obje MCT skupine, u odnosu na LCT skupinu. Autori zaključuju da uzimanje MCT-a značajno pridonosi poboljšanju snage i funkcije mišića osoba starije dobi.

Izvor: American Journal Of Clinical Nutrition