Vijesti

Kurkuma može pomoći kod dječje astme

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Kurkuma može pomoći kod dječje astme

Novo istraživanje pokazalo je da kurkuma u obliku praha može pomoći u kontroli simptoma astme kod djece. U dvostruko slijepoj studiji kontroliranoj placebom, sudjelovalo je 34 ispitanika koji su tijekom 6 mjeseci uzimali placebo (maltodekstrin) ili kurkumu u obliku kapsula, u svakodnevnoj dozi od 30 mg/kg tjelesne mase. Svaka kapsula s aktivnom tvari sadržavala je 250 mg praha kurkume, što je osiguravalo 11 mg kurkumina i 2 mg demetoksikurkumina. 

Rezultati su pokazali da su se ispitanici iz „kurkuma skupine“ manje budili tijekom noći, rjeđe su koristili lijekove te su imali bolju kontrolu nad bolesti. 

Potencijalne blagodati kurkume na dišni sustav pripisuju se njenom moćnom protuupalnom djelovanju. Znanstvenici napominju da dobivene rezultate ne bi trebalo generalizirati na sve osobe oboljele od astme, budući da su ispitanici iz studije većinom imali umjereni do teški oblik astme.

Izvor: Journal od Ethnopharmacology