Vijesti

PharmMedQ

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
PharmMedQ

 

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (FBF) 22. ožujka 2019. godine započeo je s trogodišnjim provođenjem projekta „Primjena HKO-a u unaprjeđenju studijskih programa u području farmacije i medicinske biokemije“ (PharmMedQ), financiranog od strane Europske unije, Europskog socijalnog fonda, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. s gotovo 4 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Partneri FBF-a su Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (MEF), Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu (KTF) i Institut za razvoj obrazovanja.

Suvremeni studijski programi moraju osigurati ravnotežu stečenih znanstvenih i stručnih kompetencija te biti kvalitetna osnova za cjeloživotno učenje. Zadaća visokoobrazovnih institucija je kontinuirano unaprjeđenje studijskih programa i kvalitete obrazovanja u skladu sa zahtjevima radnog mjesta i potrebama društva. Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja, i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini. Primjenom HKO-a u PharmMedQ unaprijedit će se studijski programi farmacije i medicinske biokemije. Aktivnosti projekta rezultirat će izradom tri prijedloga standarda zanimanja (ljekarnik, industrijski farmaceut i medicinski biokemičar) i dva standarda kvalifikacija (magistar farmacije te magistar medicinske biokemije i laboratorijske medicine). Time će se uskladiti potrebe tržišta rada, suvremene kompetencije i ishodi učenja studijskih programa.

Osim navedenog, aktivnostima projekta unaprijediti će se kvaliteta na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, prvenstveno smanjivanjem administrativnog opterećenja nastavnog i nenastavnog osoblja. Kontinuirano će se održavati Dan kvalitete koji će svake godine biti usmjeren prema drugome području osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju.

Isto tako, unaprijedit će se nastavna djelatnost na FBF-u, MEF-u i KTF-u. Na FBF-u će se održati nekoliko ciljanih radionica za nastavnike, radi unaprjeđenja mentorskih vještina i upoznavanja s novim metodama poučavanja. U studijske programe farmacije i medicinske biokemije bit će uključeni brojni gostujući predavači, što će rezultirati povećanom kvalitetom nastave. Konačno, projekt PharmMedQ omogućiti će značajno ulaganje u opremu studentskih laboratorija za organsku i farmaceutsku kemiju te farmaceutsku tehnologiju. Time će se omogućiti osuvremenjavanje nastave u skladu s modernim tehnologijama i poboljšanje ishoda učenja.