Vijesti

Prenatal u planiranju trudnoće

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Prenatal u planiranju trudnoće

Novo istraživanje pokazalo je da unos prenatalnog dodatka prehrani ima smisla i prije ostvarene trudnoće. Radi se o randomiziranom kliničkom istraživanju u kojem je sudjelovalo više od 1.500 žena iz ruralnog Bangladeša. Nakon što im je potvrđena trudnoća, izmjeren im je vitaminsko-mineralni status. Rezultati su pokazali da je 20% žena bilo anemično, 4% imalo je nizak feritin, 4,7% je imalo nisku razinu transferin receptora, 2,5% je imalo deficit folata, 35,4% je imalo deficit vitamina B skupine, a 6,7% je imalo deficit vitamina A. Najviši deficit bio je nedostatak vitamina E koji je utvrđen kod 57,7% žena te nedostatak vitamina D kojeg je imalo 64% ispitanica. Deficit cinka imalo je 13,4%, a joda 2,6% ispitanica.

Polovina ispitanica dobila je multivitaminsko-mineralni dodatak prehrani od 15 elemenata, u količini od 100% preporučenog unosa, dok je druga polovina dobila samo dodatak folne kiseline i željeza. Njihov status ponovno je ispitan nakon 10. tjedna trudnoće te nakon 32. tjedna trudnoće. Rezultati su pokazali da je u prvoj skupini koja je unosila multivitaminsko-mineralni dodatak prehrani, prevalencija deficita određenih vitamina i minerala bila niža nego u skupini koja je unosila samo folnu kiselinu i željezo. Iako su žene u prvoj skupini imale pred kraj trudnoće između 15 i 38% nižu učestalost deficita vitamina i minerala poput vitamina A, B12, D i cinka, u usporedbi sa ženama iz druge skupine, nedostatak vitamina i minerala u organizmu je i dalje bio prisutan, unatoč unosu dodatka prehrani. Što je status vitamina i minerala bio niži na početku trudnoće, to je deficit na kraju trudnoće bio veći, što pokazuje da bi s uzimanjem prenatalnih vitamina trebalo početi i prije ostvarivanja trudnoće radi nadoknade eventualnih nedostataka.

Izvor: The Journal of Nutrition