Vijesti

Skupština EPhEU u Zagrebu

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Skupština EPhEU u Zagrebu

 

EphEU (European Association of Employed Community Pharmacists) je prvo europsko udruženje koje okuplja ljekarnike zaposlene u javnim ljekarnama. Osnovano je 2012. godine, po uzoru na 130 godina staro austrijsko udruženje. Hrvatsko farmaceutsko društvo jedan je od njegovih osnivača, a ostali osnivači su strukovna udruženja iz Austrije (VAAO - Verband Angestellter Apotheker Österreichs), Njemačke (ADEXA - Die Apothekengewerkschaft), Francuske (CFE-CGC Conseil Central D de l’Ordre National des Pharmaciens) i Belgije (OPHACO- L'Office des Pharmacies Coopératives de Belgique ). 

Udruženje za svrhu ima zastupanje interesa ljekarnika zaposlenih u javnim ljekarnama na području Europske Unije, promicanje ljekarničke struke i edukaciju ljekarnika u interesu javnog zdravlja. Udruženje će aktivno surađivati i biti posrednik između zaposlenih ljekarnika, znanstvenika i zakonodavnih tijela, a organizacijom kongresa, godišnjih znanstvenih okupljanja i seminara omogućit će se bolja razmjena informacija i znanja koji su potrebni za poboljšanje rada ljekarnika.

Informacije o aktivnostima Udruženja bit će dostupne svim ljekarnicima i putem web stranice, tiskanih i drugih medija.

Važno je istaknuti da će se Udruženje baviti isključivo problemima iz prakse ljekarnika i razmjenjivati ideje za rješavanje problema unutar struke. Ideja je da se što više kolega iz Europe pridruži Udruženju ta da ih što više sudjeluje u njegovom radu.

Udruženje danas okuplja strukovne udruge i društva iz devet zemalja koje imaju status redovitih članova, iz tri zemlje koje su članice promatrači te dva individualna člana.

Na skupu održanom u Zagrebu bili su prisutni i predstavnici raznih udruženja i organizacija - HLJK, UPUZ, HUP, FBF, EPSA te predsjednica Farmaceutske komore Makedonije i predstavnik Fakulteta farmacije u Beogradu.

Prvog dana Skupštine održao se sastanak Izvršnog odbora EPhEU koji je bio zatvoren za javnost, a događanjima tijekom drugog dana mogli su prisustvovati svi zainteresirani.

Ljekarnici iz zemalja članica EPhEU održali su predavanja o pozitivnim iskustvima u razvoju napredne ljekarničke skrbi. Održana je i panel rasprava na temu "e-zdravlje", uz prikaz e-aplikacija razvijenih kao pomoć pacijentima i ljekarnicima u postizanju što boljih rezultata liječenja.

Kratko uvodno predavanje o povijesti nastanka Udruženja održala je doc.dr. Maja Mikša, izvršna direktorica HFD-a. Dr. Mikša istaknula je ulogu HFD-a koje je, na poziv austrijskih kolega, aktivno sudjelovalo u osnivanju i radu Udruženja još od same ideje o njegovom nastanku. 

O Udruženju, njegovim ciljevima i planovima za budućnost govorili su Katarina Fehir Šola, predsjednica Udruženja i Raimond Podroschko, podpredsjednik. Pozvali su kolege na aktivno sudjelovanje u radu i na pružanju potpore jačanju ljekarničke struke.

Nakon uvodnih izlaganja predstavnici zemalja članica predstavili su aktualnosti u radu farmaceuta zaposlenih u ljekarnama u svojim državama.

Predavanje „Women in pharmacy leadership in Scandinavia“ održala je članica Izvršnog odbora EphEU, predstavnica Norveške, Greta Torbegsen.

Novosti u ljekarništvu i nov dodatne usluge koje se uvode u ljekarne u Poljskoj predstavio je generalni tajnik Udruženja Piotr Merks, a o provođenju ljekarničke skrbi i o aktualnostima u ljekarništvu Ujedinjenog Kraljevstva govorio je član Izvršnog odbora Mark Koziol.

G. Andreas May, predsjednik njemačkog sindikat svih djelatnika u ljekarnama (ADEXA) govorio je o djelovanju, važnostima i ciljevima tog sindikata.

Članovi izvršnog odbora Philippe Floquet i Serge Callier predstavili su nove modele ljekarništva u Francuskoj te način provođenja novih usluga koje nude svojim pacijentima.

Novosti iz Austrije prenio je Raimund Podroschko, podpredsjednik austrijske Komore i podpredsjednik EphEU.

Kao predstavnica FIP-a, Miranda Sertić predstavila je FIP te dala pregled mogućnosti za poboljšanje suradnje između dvaju Udruženja.

Sudionicima Skupštine predstavljene su Terappia, Pliva Phint, Phea i MyPharmaSpace - aplikacije namjenjene pacijentima i ljekarnicima.

Skup je završio interesantnom panel diskusijom svih sudionika, sa zaključkom da se ljekarnici moraju organizirati i zajednički boriti za svoj položaj unutar zdravstvenog sustava.