Ferplus Tre-Tard – novi pristup nedostatku željeza

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Autorica članka: Ines Buhač, mag.pharm.

Prednost u primjeni nadomjestaka željeza dobivaju nove formulacije koje sadržavaju troslojno željezo, s poboljšanom biodostupnošću i smanjenim negativnim učincima

Ferplus Tre-Tard – novi pristup nedostatku željeza

 

Nedostatak željeza jedan je od najčešće previđenih i krivo interpretiranih nedostataka biogenih elemenata u ljudskom organizmu. Smatra se da trećina populacije na svijetu ima nedostatne količine željeza u organizmu.

 

Razlozi mogu biti mnogobrojni: neodgovarajuća prehrana, nedovoljna apsorpcija, gubitak krvi, povećane potrebe (trudnoća, dječji uzrast, adolescencija, reproduktivno razdoblje kod žena...). Najvažniji izvor željeza su raspadnuti eritrociti iz kojih se oslobađa hemoglobin.

Željezo nema jedinstven sistem izlučivanja, pa se homeostaza održava apsorpcijom. Kako je apsorpcija uvjetovana fizikalno- kemijskim osobinama iona željeza, od izuzetne je važnosti u kakvom kemijskom obliku se unosi željezo putem dodataka prehrani.

Zdrave osobe apsorbiraju 10-15% željeza unesenog hranom, što ovisi o vrsti hrane, odnosno načinu unosa. Ako je hrana biljnoga podrijetla apsorbira se svega 2-10%, a ako je životinjskog - apsorpcija može iznositi i do 35%. Koliko će se željeza apsorbirati iz hrane, prije svega ovisi o obliku u kojem se u njoj nalazi. Hem željezo nalazimo samo u mesu (mioglobin sadržan u mišićima), te se lako apsorbira, a ne-hem željezo dijelimo na:

Fe2+ - karakteristično za hranu životinjskog podrijetla; apsorbira se, no ipak manje od hem željeza

Fe3+ - karakteristično za hranu biljnoga podrijetla, s ograničenom apsorpcijom.

Hem željezo se apsorbira direktno u crijevima, a ne-hem željezo se apsorbira ako je u Fe2+ obliku, a ako je u Fe3+ obliku, prvo se mora reducirati u Fe2+. Važno je istaknuti da ne-hem željezo čini oko 85% željeza unesenog hranom. Nakon apsorpcije, veže se na transferin (kao Fe3+) te se transportira u krv. Zatim može doći do skladištenja u feritinu (u Fe3+ obliku) ako je u suvišku ili može biti iskorišten u sintezi hemoglobina1.

Koji su još faktori koji utječu na apsorpciju ne-hem željeza? Pojedine tvari u hrani, poboljšavaju, odnosno umanjuju njegovu apsorpciju. Pozitivan učinak imaju, prije svega, vitamin C i citratna kiselina, i to zbog održavanja u Fe2+ obliku, zbog čega omogućavaju i lakšu apsorpciju. Suprotan učinak imaju prehrambena vlakna. Također, antacidi povisuju pH i time ograničavaju prelazak Fe3+ u Fe2+. Čaj i kava također mu smanjuju apsorpciju, pa se ne bi smijeli uzimati istovremeno.

Vrlo je važno naglasiti da je apsorpcija željeza u organizmu ograničena, s obzirom da se njegovi prijenosnici brzo zasićuju (a apsorbira se aktivnim transportom). Npr. ako ima 10 prijenosnika, a 30 atoma Fe2+, vezat će se samo njih 10, a ostali će ostati neiskorišteni.

Većina proizvoda koja sadrži željezo, sadrži ga u obliku soli, glicinata, sulfata, glukonata i fumarata. Nažalost, takvi se proizvodi mogu povezati s potencijalno opasnim nusdjelovanjima i opasnošću pretjeranog unosa, ako se ne apsorbiraju pravilno. Također, može doći do pojedinih probavnih neželjenih učinaka, poput hemoragičnih lezija2. S obzirom na sve navedeno, prednost u primjeni nadomjestaka željeza dobivaju nove formulacije koje sadržavaju troslojno željezo, s poboljšanom biodostupnošću i smanjenim negativnim učincima.

 

FerPlus Tre-Tard kapsule

FerPlus Tre-Tard kapsule imaju zaštini film koji osigurava izostanak specifičnog mirisa željeza te izostanak neželjenih gastrointestinalnih tegoba. Svaka kapsula sadrži 3 sloja željeza, sa po 10 mg u svakome od njih:

  1. željezo bisglicinat – otpušta se sat vremena nakon primjene –vezano je na dvije molekule glicina, osigurava opskrbu željezom, ujedno štiti intestinalnu mukozu od eventualnih oštećenja:
  2. željezo fumarat – otpušta se nakon 2/3 sata – vezano je na fumarnu kiselinu u svrhu postizanja poboljšane apsorpcije, sudjeluje u Krebsovom ciklusu, tj. u proizvodnji energije;
  3. željezo pidolat – otpušta se nakon 3/4 sata – prirodno željezo prisutno u krumpiru, mrkvi, melasi. Prekursor je GABA (gama-aminomaslačna) kiseline  I dobro se podnosi.

Uz željezo, svaka kapsula FerPlus Tre-Tarda sadrži i: vitamin C – 180 mg, vitamin B12 – 18 mcg, folnu kiselinu – 400 mcg, beta-karoten – 7,5 mg

Primjenjuje se jedna kapsula na dan, po mogućnosti prije jela. Ne sadrži laktozu ni gluten, a mogu ga uzimati i vegani.

 

Željezo bisglicinat

U današnje vrijeme, ako govorimo o terapiji željezom, nastoje se primjenjivati novi oblici koji smanjuju negativne učinke starijih oblika željeza. Tako je u provedenim ispitivanjima kelatirani oblik željeza s glicinom pokazao značajno veću biodostupnost u odnosu na anorgansko željezo, prije svega FeSO4. Pokazalo se da su glavni razlozi za to, prije svega, učinkovita apsorpcija i mehanizam transporta. Ispitivanja su pokazala da se kelatirano željezo značajno bolje apsorbira u crijevima, u višim koncentracijama, u odnosu na soli željeza3. Također, oba oblika željeza imaju sličnu kinetiku apsorpcije, koja se inhibira dvovalentnim metalnim ionima. Istraživanja provedena na Sprague-Dawley štakorima,  primjenom oba oblika, pokazala su da ne dolazi do razlika u željezo transporterima u duodenumu, bez obzira na primjenjeni oblik. To je pokazalo da se kelatirano željezo apsorbira u crijevima na isti način kao i anorgansko željezo3. Glavni transporter željeza u enterocitima je takozvani DMT1 trasporter koji je selektivan na ione željeza. Anorgansko željezo se većinom nalazi u Fe3+ obliku, te se prvo mora reducirati da bi  putem DMT1 ušlo u enterocite.

Ispitivanja su također dokazala povišenu biodostupnost i djelotvornost željezo bisglicinata u povišenju razine hemoglobina i feritina, u odnosu na željezo sulfat. Rezultati ispitivanja Name i sur. potvrdili su te rezultate u terapiji nedostatka željeza kod djece između 1 i 13 godina4. Slično ispitivanje provedeno je s prerano rođenom djecom. Uključivalo je 300 djece mlađe od 32 tjedna, te se uspoređivala primjena kelatnog i sulfatnog oblika. Pokazalo se da obje ispitivane skupine imaju podjednake vrijednosti željeza i eritropoeze. Važno je istaknuti da je povećana  biodostupnost bisglicinata rezultirala manjim unosom elementarnog željeza, četvrtina doze, a postigao se jednaki učinak5. Primjena bisglicinata pokazala se vrlo učinkovitom i kod djece između 3 i 18 godina, koja boluju od celijakije, stanja za koje je karakteristična slaba apsorpcija željeza. Ispitivani su i učesnici koji nisu uzimali gluten minimalno godinu dana. Rezultati su pokazali značajno povećane vrijednosti serumskog željeza, uz dobro podnošenje 6.

 

Željezo fumarat i željezo pidolat

Provedena su ispitivanja o biodostupnosti željezo fumarata, odnosno usporedba u odnosu na željezo sulfat. Uspoređivala se njihova apsorpcija kod beba, male djece i majki. Pokazalo se da se fumarat jednako dobro apsorbira te se može primjeniti kao dodatak prehrani  ili kao obogačivać hrane u svrhu prevencije nastanka manjka željeza7. Ispitivana je i biodostupnost, zajedno s folnom kiselinom, kod zdravih trudnica. Ta se kombinacija pokazala uspješnom u prevenciji nastanka nedostatka željeza u trudnoći 8.

Sličan mu ji i željezo pidolat koji je prirodni organski kompleks željeza, ne tvori teško topive komplekse, te ima dobru biodostupnost i apsorpciju. Također ne stvara različite probavne tegobe.

Provedeno je i kliničko ispitivanje FerPlus Tre-Tarda kod zdravih trudnica u svrhu profilakse nastanka sideropenične anemije. Sudjelovale su žene trudne minimalno 3 mjeseca, a primjenjivale su jednu kapsulu na dan, do poroda. Ispitivane su podnošljivost i djelotvornost proizvoda. Sve sudionice su završile ispitivanje, nije bilo prekida zbog nuspojava ili neželjenog učinka na fetus. Dapače, zabilježeno je smanjenje mučnina, zatvora i proljeva.

In vitro ispitivanje dokazivalo je dobru biodostupnost FerPlus Tre-Tarda na modelu crijevnih Caco-2 stanica. 3D kultura omogućila je dobivanje cjelokupne slike apsorpcije, biološkog ponašanja i fiziološkog pH. Sve to omogućuje izrazito brzu biodostupnost. Dokazano je da se željezo ne akumulira u stanicima (ne stvaraju se zalihe feritina) te izostaje eventualna toksičnost, zahvaljujući trima različitim vremenima otpuštanja9.

 

Zaključak

FerPlus Tre-Tard kapsule su nadomjestak željeza koji u sebi sadrži 3 njegova oblika - bisglicinat, fumarat i pidolat. Otpušta se postepeno, tijekom 4 sata, što mu omogućava sporo i stabilno transportiranje željeza u duodenum. Zbog postepenog oslobađanje svo željezo odlazi direktno u cirkulaciju, te se ne akumulira u stanicama, nema negativnih učinaka i nije toksičan. S obzirom da se sporo oslobađa i u želucu u pred probavnoj fazi, i na taj način može povisiti crijevnu apsorpciju.

Osim toga sadrži i optimalne količine vitamina C (180 mg), vitamina B12 (18 mcg), folne kiseline (400 mcg) i beta-karotena (7,5 mg), u svrhu postizanja optimalne iskoristivosti i apsorpcije, te prevencije nastanka anemije.

 

Literatura:

1. Yang L,Zhang Y,Wang J. et al. Non-Heme Iron Absorption and Utilization from Typical Whole Chinese Diets in Young Chinese Urban Men Measured by a Double-Labeled Stable Isotope Technique. PloS One. 2016;11(4):77-89.

2. Fuqua BK, Vulpe CD, Anderson GJ. Intestinal iron absorption. J Trace Elem Med Biol. 2012;26: 115-119.

3. Yu X,Chen L,Ding H,Zhao Y,Feng J. Iron Transport from Ferrous Bisglycinate and Ferrous Sulfate in DMT1-Knockout Human Intestinal Caco-2 Cells. Nutrients. 2019;26:11-20.

4. Name JJ, Vsconselos AR,Roca Malul MCV. Iron Bisglycinate Chelate and Polymaltose Iron for the Treatment of Iron Deficiency Anemia: A Pilot Randomized Trial. Curr Pediatr Rev. 2018;14(4):261-268.

5. Bagna et al. Efficacy of Supplementation with Iron Sulfate Compared to Iron Bisglycinate Chelate in Preterm Infants. Curr Pediatr Rev. 2018;14(2)123-129.

6. Mazza GA. et al. Oral iron absorption test with ferrous bisglycinate chelate in children with celiac disease. Minerva Pediatr. 2019;71(2):139-143.

7. Harrington M,Hotz C,Zeder C. et al. A comparison of the bioavailability of ferrous fumarate and ferrous sulfate in non-anemic Mexican women and children consuming a sweetened maize and milk drink. Eur J Clin Nutr. 2011;65(1):20-5.

8. Hartman Craven B,Christofides A,O’Connor DL,Zlotkin S. Relative bioavailability of iron and folic acid from a new powdered supplement compared to a traditional tablet in pregnant women. BMC Pregnancy Childbirth. 2009;9:57-64.

9. Umberi F,Morsanuto V,Stoppa I. et al. Three Layers Formulation Improves Iron Gastrointestinal Bioavailability. Journal of Mycology and Virology. 2018;1:1-9.

 

 

 


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner