Vijesti

Probiotici utječu na kvalitetu sjemene tekućine

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Probiotici utječu na kvalitetu sjemene tekućine

Nedavnim istraživanjima otkrivena je sposobnost probiotika da upravlja plodnošću muškaraca s kroničnom boli i pretilosti, što će značajno povećati znanstveni interes za probiotike u liječenju neplodnosti. Istraživanje na životinjama provedeno je na modelu muških miševa normalne tjelesne mase i pretilih miševa. Miševi su raspoređeni u dvije jednake podskupine koje su svakodnevno tijekom četiri tjedana i uz jednaku prehranu dobivale i po jednu dozu (1 x 109 CFU) soja Lactobacillus rhamnosus ili fiziološku otopinu.

Osjetljivost na mehaničke podražaje procijenila se elektroničkim von Freyjevim esteziometrom svaka dva tjedna, te je korelirala s koncentracijom, pokretljivošću i kinematičkim parametrima sjemene tekućine. Rezultati su pokazali da probiotički soj može smanjiti osjetljivost na bol te povećati plodni potencijal sjemene tekućine pretilih miševa i miševa optimalne tjelesne mase.

U istraživanju provedenom na ljudima testirani su koncentracija, pokretljivost, kinematički parametri, DNK fragmentacija i morfologija sjemene tekućine s pomoću kompjutorske analize, te su korelirani s pragom boli, izazvanog pritiskom. To je istraživanje još uvijek u tijeku, a rezultati se očekuju krajem godine. Međutim, sveobuhvatni pogled na dostupne rezultate upućuje na mogući negativan utjecaj kronične boli i pretilosti na plodni potencijal muškaraca. Potrebna su dodatna istraživanja zbog utvrđivanja mehanizama utjecaja probiotika na kvalitetu sjemene tekućine.

Izvor: Pain Research and Management