Vijesti

Vitamin D i omega-3 u predmenopauzi

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Vitamin D i omega-3 u predmenopauzi

Istraživanjem je otkriveno da kombinacija vitamina D3 i omega-3 masnih kiselina u obliku dodatka prehrani ima višestruke zdravstvene koristi za žene s nedostatkom vitamina D u razdoblju predmenopauze. Naime, zasad nema mnogo istraživanja utjecaja vitamina D3 i omega-3 masnih kiselina na razine estradiola (E2) glavnog ženskog spolnog hormona u serumu, osobito u slučaju žena u razdoblju predmenopauze, s dijagnosticiranim nedostatkom vitamina D. Stoga su znanstvenici odlučili zabilježiti utjecaj dodataka prehrani i njihove kombinacije na razine E2.

Znanstvenici su istraživanje proveli na 86 ispitanica prosječne dobi od 33-42 godine. Podijelili su ih u četiri skupine: kontrolnu skupinu koja nije dobivala dodatak prehrani, skupinu koja je dobivala vitamin D3 (50.000 IU vitamina D3 jednom tjedno), skupinu koja je dobivala omega-3 masne kiseline (1.000 mg divljeg lososa i kompleksa ribljeg ulja sa 300 mg omega-3 na dan) te skupinu koja je dobivala kombinaciju dodataka prehrani (50.000 IU vitamina D3 jednom tjedno te 1.000 mg divljeg lososa i kompleksa ribljeg ulja sa 300 mg omega-3 svaki dan).

Istraživanje je trajalo 8 tjedana, a tijekom tog vremena znanstvenici su utvrdili razine 25-hidroksi vitamina D (25-OH-D) i E2 u serumu za vrijeme posta na početku i na kraju istraživanja, te razine 25-OH-D i E2 za vrijeme folikularne faze na kraju istraživanja.

Kod skupine koja je uzimala vitamin D3 otkriveno je značajno povećanje razina 25-OH-D u serumu od čak 21,9 ng/mL, te značajno sniženje razina E2 u serumu od čak 41,9 ng/mL. Kod skupine koja je uzimala omega-3 masne kiseline povećanje razina 25-OH-D bilo je do 20,4 ng/mL, a sniženje razina E2 do 45,8 ng/mL. Međutim, kod skupine koja je uzimala kombinaciju dodataka prehrani uočeno je značajno povećanje razina 25-OH-D i E2 u serumu (za 32,6 ng/mL te 45,8 ng/mL). Time je utvrđeno da ta kombinacija ima mnoge zdravstvene koristi, uključujući i niži rizik od bolesti bubrega i kostiju te od kardiovaskularnih bolesti.

Znanstvenici zaključuju da vitamin D3 u kombinaciji s omega-3 masnim kiselinama upućuje na povećanje u razinama 25-OH-D i E2 bez utjecaja na paratiroidni hormon (PTH), homeostazu kalcija i fosfata, te bez ikakvog izazivanja toksičnosti u bubrezima i jetri. Ta bi kombinacija dodataka prehrani mogla biti korisna u liječenju mnogih bolesti, uključujući i kardiovaskularne bolesti, bolesti vezane uz kosti te kroničnu bolest bubrega.

Izvor: Clinical Pharmacology: Advances and Applications