Vijesti

Kurkumin i vlakna za zdravlje srca i krvnih žila

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Kurkumin i vlakna za zdravlje srca i krvnih žila

U nedavno objavljenom istraživanju otkriveno je da se metabolički markeri i koncentracije kolesterola kod pretilih muškaraca poboljšavaju uslijed konzumiranja vlakana piskavice s kurkuminom. U istraživanju su sudjelovala 22 mlada muškarca prekomjerne tjelesne mase. Ispitanici su bili zdravi, te nisu imali dijagnozu hipertenzije, prethodnog infarkta miokarda, dijabetesa ili hiperglikemije. Interventni dodatak prehrani sadržavao je 193 mg kurkuminoida u 60% topivih vlakana piskavice (zbog poboljšanja bioraspoloživosti) dok je placebo sadržavao samo topiva vlakna piskavice.

Ispitanici su nasumično odabrani da 12 tjedana uzimaju 500 mg interventnog dodatka prehrani ili placeba. Uzorci krvi i podaci o endotelnoj funkciji ispitanika prikupljeni su na početku i na kraju istraživanja. Krvni tlak u aorti pratio se na početku istraživanja, u 4., 8. i u 12. tjednu. Znanstvenici su ispitanike zamolili da održavaju uobičajene prehrambene navike i tjelesne aktivnosti. Rezultati su uputili na poboljšanja u razinama homocisteina i koncentracijama lipoproteina visoke gustoće, dok promjene u endotelnoj funkciji nisu bile značajne.

Iako poboljšanja spomenutih kardiovaskularnih markera u krvi upućuju na jačanje zdravlja kardiovaskularnog sustava, znanstvenici predlažu daljnja istraživanja utjecaja unosa kurkumina i tjelesne aktivnosti ili bez nje, na endotelnu funkciju i krvni tlak.

Izvor: Nutrition