Vijesti

Vitamin E protiv metaboličkih bolesti

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Vitamin E protiv metaboličkih bolesti

Vitamin E u obliku tokotrienola kao dodatak prehrani može poboljšati metaboličke funkcije, pokazalo je novo istraživanje. U njemu je sudjelovalo 45 ispitanika u dobi od 18 do 80 godina s dijabetesom tipa 2 i normalnom razinom glukoze u krvi. Ispitanici su podijeljeni u dvije skupine –23 u placebo skupinu, a 22 u interventnu skupinu koja je dobivala dodatak prehrani, odnosno 400 mg vitamina E u obliku tokotrienola. Znanstvenici su koristili visoku dozu, jer su prethodna istraživanja pokazala da niska doza ne daje značajne rezultate. Svi su ispitanici svoje dodatke prehrani uzimali dva puta na dan tijekom osam tjedana. Na početku i na kraju istraživanja kod ispitanika su ispitivani biomarkeri vezani uz dijabetičku nefropatiju ili oštećenje bubrega. Rezultati su pokazali da je vitamin E u interventnoj skupini znatno smanjio razinu kreatinina, jednog od biomarkera metaboličke bolesti, dok je preostalih 6 biomarkera ostalo nepromijenjeno.

Buduća istraživanja trebala bi se usredotočiti na potencijalnu ulogu tokotrienola u sprječavanju komplikacija tek dijagnosticiranog dijabetesa tipa 2 i potaknuti znanstvenike na daljnje proučavanje razine vitamina E u krvi i njegove uloge u održavanju zdravlja.

Izvor: Nutrients