Ginko – fosilni div snažnog djelovanja

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Autorica članka: mr.sc. Jasminka Papić, dipl.ing.

Ginko je preživio brojna geološka i povijesna razdoblja uz izuzetnu vitalnost i otpornost na sve štetne učinke, a osim ljepote ima i značajna priznata ljekovita svojstva

 

Ginko – fosilni div snažnog djelovanja

 

 

Ginko, Ginkgo biloba je impozantno stablo koje se odlično sjedinjuje s biljnim vrstama današnjice, iako ne dijeli njihovu povijest. Ta jedinstvena, najstarija biljka na svijetu, bez botaničko-taksonomskih srodnika, jedini je predstavnik davno izumrle porodice Ginkgoaceae. Potječe iz razdoblja od prije 250–260 milijuna godina, a pradomovina joj je bila na području Kine i Japana. Ginko je izuzetno otporan na vrlo visoke i vrlo niske temperature, ne napadaju ga kukci, nije podložan bolestima, a posebno zadivljuje svojom otpornošću na sve štetne tvari iz okoliša.  Stablo dostiže visinu od 30 metara, dugo živi, pa u Kini postoji više primjeraka starih više od 3.000 godina.  Smatra se najvitalnijom biljnom vrstom na svijetu, koja je tijekom svih tih milijuna godina razvila snažan imunitet.  Stablo ginka, osim ljepote, posjeduje i vrlo značajna i priznata ljekovita svojstva, a najstariji podaci o tome zapisani su u kineskoj farmakopeji, staroj oko 5.000 godina.

Danas ga sadrže brojni pripravci koji se ubrajaju među najprodavanije i najpopularnije biljne lijekove i dodatke prehrani.

Djelatne sastavnice ginka

Iz ginka je do sada izolirano 50-ak organskih spojeva različitog djelovanja, među kojima se ističu dvije skupine supstancija, flavonoidi i jedinstvena grupa diterpenskih trilaktona prisutna samo u toj fosilnoj biljci. Ti spojevi su ujedno i najodgovorniji za njegovu farmakološku aktivnost i odgovarajuću primjenu. S najvećim udjelima sudjeluju flavonoidni spojevi među kojima prevladavaju flavonolni mono-, di- i tri-glikozidi esterski vezani s p-kumarinskom kiselinom. Aglikonski dijelovi molekula karakterističnih ginkoflavonoglikozida su:  kvercetin, kemferol i izoramnetin.

Djelovanje i primjena ginka

Širok dijapazon farmakološkog djelovanja ginka posljedica je njegovog jedinstvenog sastava i biološke aktivnosti svih sastavnica koje se međusobno nadopunjuju. Proučavajući mehanizme njegova djelovanja, prepoznate su pojedine skupine spojeva odgovornih za specifična djelovanja ginka i njegovog ekstrakta (GBE).  Ginkoflavonoglikozidi se tako povezuju s reakcijama izmjene tvari u stijenkama krvnih žila, a utječu i na njihovu čvrstoću. Pored toga, pokazuju i jaku antioksidativnu aktivnost. Zahvaljujući njima, ginko ima velik kapacitet vezivanja slobodnih radikala, a zbog vezivanja i dezaktiviranja kisikovih radikala bogatih energijom, utječe na povećanje tolerancije tkiva prema pomanjkanju kisika.

Dodatne razlike postoje i u pojedinačnim aktivnostima tih flavonskih derivata. Kvercetin se tako ističe svojim učinkom na smanjenje LDL kolesterola i vazodilatirajućim djelovanjem, a uz svojstvo antihistaminika pokazuje i antivirusnu aktivnost. S druge strane, kemferol zbog svojstva inhibiranja lipoproteina niske gustoće (LDL) utječe na prevenciju arterioskleroze. Smatra se također da inhibira i agregaciju trombocita u krvi te razvoj malignih stanica.

Ključnim farmakološkim učinkom ginkolida smatra se njihova sposobnost inhibicije faktora aktivacije trombocita (PAF) koji izaziva agregaciju trombocita, nastajanje edema, kontrakciju glatkih mišića, hipertenziju, bronhokonstrikciju, povećani mikrovaskularni permeabilitet, povećanu razinu hematokrita i sekreciju lizosomalnih enzima. Oni specifično inhibiraju sve dosad poznate fiziološke i patofiziološke učinke PAF-a. Pri tome se posebna aktivnost pripisuje ginkolidu B (GB) za kojeg se ujedno pretpostavlja da je inhibitor trombocitopenije i bronhokonstrikcije izazvane PAF-om. Ta svojstva ginkolida potaknula su opsežna istraživanja njihove biologije i farmakologije, što je i dovelo do registracije ekstrakta ginka (EGb-761) kao fitomedicinskog pripravka koji se danas ubraja među najkorištenije biljne droge u Europi i svijetu.

Bilobalidi su najslabije istražena skupina spojeva u ekstraktu ginka, koji pokazuju neuroprotektivna svojstva usko povezana s protuupalnim i antiapoptotičkom djelovanjem. Istraživanja provedena na pokusnim životinjama, zasad upućuju na mogućnost njihova doprinosa u sprječavanju nastanka edema mozga u zaštiti od neurotoksičnih oštećenja mijelina izazvanih neurotoksičnim tvarima ili traumama.

Mišljenja znanstvenika o stvarnim farmakološkim učincima GBE još uvijek su kontroverzna, pa se oni i dalje ne mogu usuglasiti oko svih djelovanja koja mu se u širokoj primjeni pripisuju kao niti oko mehanizama kojima se ti učinci ostvaruju.

Pojam ginka potrošači najčešće povezuju s poboljšanjem memorije. Međutim, njegova farmakološka aktivnost znatno je izraženija u ostvarivanju drugih pozitivnih učinaka na živčani i krvožilni sustav. Slabiji učinci koje GBE ostvaruje u tom pogledu postižu se neposredno - poticanjem periferne arterijske cirkulacije krvi (i to cerebralno). Rezultati istraživanja gotovo pouzdano pokazuju utjecaj primjene GBE na blago povećanje kratkotrajne memorije i zapamćivanja kod starijih osoba (55 i više godina) s dijagnozom neke od neurodegenerativnih bolesti ili bez nje. Jaka antioksidativna aktivnost GBE također ima pozitivno djelovanje u tom kontekstu, jer utječe na smanjenje oksidacije masti u krvnim žilama i sprječava oštećenje živčanih stanica mozga uslijed oksidativnog stresa. Znanstvenici danas vjeruju da taj mehanizam djelovanja utječe na prevenciju razvoja demencije više nego na poboljšanje već oslabljenog pamćenja, na koje se znatno bolje može utjecati kombiniranjem GBE s drugim vrstama ekstrakata ili lijekova.

S druge strane, zastupljeno je mišljenje o utjecaju GBE na ublažavanje simptoma smanjenih kognitivnih sposobnosti. Radi se o ublažavanju simptoma blažih spoznajnih poremećaja, karakterističnih za stariju populaciju. Pritom se predlaže primjena GBE kod osoba koje se suočavaju s tom pojavom.

Glavno obilježje blagih spoznajnih poremećaja na koja mogu utjecati različiti čimbenici (bol, depresija, poteškoće sa spavanjem) je slabljenje kognitivnih funkcija koje uključuje gubitak pamćenja, poteškoće u učenju i koncentraciji, a javlja se uglavnom kao prelazni stadij između normalnog starenja i demencije kao patološkog stanja. U početnim fazama tih poremećaja lakše je poduzeti uspješne intervencije koje mogu umanjiti njegov neželjeni razvoj, pa se u tom kontekstu intenzivnije radi i na istraživanju mogućnosti primjene GBE u te svrhe. Pritom je utvrđeno da je njegova peroralna primjena u dozi od 240-360 mg na dan, tijekom šest tjedana kod osoba kod kojih je već utvrđeno smanjenje kognitivnih sposobnosti opravdana, pouzdana i usporediva s terapijom koja se temelji na unosu 10 mg donepezila na dan. Smatra se da su za ostvarivanje tog učinka najvjerojatnije odgovorni terpenski trilaktoni bilobalidi i ginkolidi, uz posredovanje hem-oksidaze 1.

Bilobalidi iz ginka smatraju se odgovornim i za mogućnost djelovanja GBE na neurogenezu i poboljšanje moždanih funkcija, poremećenih ozljedama ili starenjem. Eksperimenti su pokazali da oni mogu povećati proliferaciju hipokampalnih stanica za 55-80%, značajnije nego ista koncentracija roliprama i kvercetina. Pretpostavlja se da je to povezano s povećanjem BDNF-a (moždanog neurotrofnog čimbenika) koji, uz različite druge funkcije, regulira rast i razvoj živaca, ali i njihovo umiranje. In vitro pokusi također su dokazali njihov utjecaj na proliferaciju dendrita i perifernih neurona. Prema dosadašnjim istraživanjima, čini se da slično djelovanje ne mogu ostvariti ginkgolidi A i B. Te zaključke potvrdili su i pokusi na štakorima kod kojih je nakon suplementacije provedene izoliranim bilobalidima i injekcijama GBE, došlo do poboljšanja neurogeneze nakon ozljede ishijadičnog živca. Iako se do sada radi isključivo o rezultatima objavljenim nakon in vitro provedenih pokusa, vjeruje se da bi ekstrakti ginka mogli pridonijeti poboljšanju kognitivnih sposobnosti kao i oporavku oštećenih živaca.

Intenzivna istraživanja radi pronalaženja supstancija neurozaštitnog djelovanja koje mogu imati utjecaj u patologiji Alzheimerove bolesti, sve više u fokus stavljaju i mogućnost primjene ginka. Prema dosadašnjim rezultatima dobivenim nakon primjene GBE, čini se da bi antioksidativni učinci njegovih sastavnica mogli odigrati važnu ulogu upravo u zaštiti neurona od smrti izazvane oksidativnim stresom. In vitro pokusima također je utvrđeno da primjena 1µM bilobalida i ekstrakta ginka (EGb-761) može prevenirati neuronske gubitke izazvane β-amiloidnim proteinom i smanjiti nastanak oligomera nakon primjene 100 mg/kg EGb-761 (pokusi na miševima).

Činjenica da je ginko preživio tolika geološka i povijesna razdoblja i da pokazuje izuzetnu otpornost na sve štetne učinke, neminovno navodi na pomisao da bi svojim biokemizmom mogao utjecati i na dužinu ljudskog života. Provedena istraživanja govore u prilog tim razmišljanjima, iako njihov broj i opseg još uvijek nisu dovoljno veliki da bi se to moglo sa sigurnošću reći.  Vjeruje se da je i u tom slučaju najvažnije antioksidacijsko djelovanje sastavnica GBE, posebno bilobalida, koje se, prema podacima provedenih studija, ostvaruje na razini mitohondrija koji se takvim djelovanjem mogu zaštititi od negativnih oksidacijskih procesa.

Eksperimentima je dokazano da izolirani bilobalidi (doza od 800 ng/ml) mogu očuvati funkciju mitohondrija i aktivnost citokroma C tijekom oksidativnih oštećenja i sekundarno očuvati funkcioniranje lanca transporta elektrona i ATP-a. Rezultati se odnose na pokuse provedene na neuronima, ali je zaštitni učinak zabilježen i u endotelnim stanicama i stanicama jetre. Također je potvrđeno zaštitno djelovanje bilobalida protiv djelovanja H2O2 i β-amiloidnih proteina.

In vivo studije pokazuju da oralna primjena izoliranih bilobalida (8 mg/kg) ili EGb-761 može pozitivno djelovati kod stanja povezanih s hipoksijom/ ishemijom, a kao zaključak se navodi mogućnost njihovog utjecaja na ublažavanje starenjem izazvanog povećanja oksidativnog oštećenja mitohondrija, što može pridonijeti i produženju i kvaliteti životnog vijeka.

Pored svih navedenih istraživanja i potvrđenih djelovanja, biološka aktivnost ginka nikako se ne smije isključivo vezivati za njegove učinke na živčani sustav. Ona je znatno šira, a između ostalog podupire i još jedan vitalni aspekt ljudskog zdravlja, a to je zdravlje srca i krvožilnog sustava. Među svojstvima sastavnica GBE važnim za ostvarivanje tog djelovanja, ponovo se ističe njihov antioksidativni kapacitet. Njegove sastavnice imaju i pozitivan učinak na protok krvi i opuštanje glatkih mišića u stijenkama krvnih žila, te sprječavaju faktore koagulacije da dovedu do formiranja tromba čime se pridonosi prevenciji infarkta. Iako objavljeni rezultati brojnih studija nisu uvijek ujednačeni, njegova se primjena često preporučuje upravo za očuvanje zdravlja i prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Prema rezultatima istraživanja starim dvadesetak godina, unošenje 240 mg GBE na dan kod osoba s metaboličkim sindromom, smanjuje omjer oksidiranog LDL-a u odnosu na nepromijenjeni LDL za oko 17%, a dvomjesečna suplementacija tom dozom GBE-a mogla se povezati sa smanjenim stvaranjem plaka (za oko 11,9%) i njegovom veličinom (za oko 24,4%) u odnosu na placebo. Ti rezultati navode na uvjerenje da bi peroralna primjena GBE mogla biti relevantan čimbenik u prevenciji arterioskleroze i njezinih posljedica.

Kontrola kavalitete

Terapijske učinke ginka moguće je ostvariti samo primjenom kvalitetnih i originalnih pripravaka na njegovoj osnovi, sinergističkim djelovanjem svih njegovih sastavnica. Stoga je kontrola vjerodostojnosti i ispravnosti tih proizvoda ključna za njihovu učinkovitu primjenu.

Danas se koristi standardizirani ekstrakt ginka koji bi trebao osigurati njegov ujednačen i pouzdan sastav, čime se jedino može i garantirati djelotvornost pripravaka u okviru očekivanih učinaka.

Provjera prirodnosti i kakvoće GBE i proizvoda koji ga sadrže temelji se na analizi njegovih ključnih sastavnica iz skupina flavonoida i terpenskih trilaktona. Pritom se najčešće određuju ginkoflavonoglikozidi, dok su metode za određivanje terpenskih trilaktona, iako važne za cjelovitu ocjenu analiziranih uzoraka, još uvijek manje zastupljene u rutinskoj analizi.

Metode za određivanje ginkoflavonoglikozida kao pokazatelja kvalitete i autentičnosti ginka i GBE propisuju granice unutar kojih se moraju kretati ukupne količine glikozida njegovih dominantnih flavonoida: kvercetina, kemferola i izoramnetina, a provode se tehnikom tekućinske kromatografije visokog učinka (HPLC). Međutim, taj podatak može dati pogrešnu sliku o stvarnoj kvaliteti ekstrakta ginka, budući da su za pravu ocjenu, osim ukupne količine, ključni njihovi omjeri. Posebno je važan omjer kvercetina (Q) i kemferola (K) koji se može nalaziti unutar granica Q/K je 0,8–1,65, budući da je upravo on siguran indikator mogućeg krivotvorenja. Razlike u sastavu GBE su uobičajene s obzirom na činjenicu da se radi o biljnom materijalu, ali se sumnjivima ipak pouzdano mogu smatrati svi oni ekstrakti kod kojih je taj omjer veći od 2. S obzirom na činjenicu da su ginko-proizvodi među najčešće krivotvorenim dodacima prehrani na biljnoj osnovi, njihovu autentičnost pouzdanije je provjeravati metodama kojima je moguće odrediti pojedinačne udjele i omjere tih triju supstancija.

Najčešći načini krivotvorenja su djelomična ili potpuna zamjena GBE nekim drugim, jeftinijim biljnim ekstraktom sličnog sastava. Kako bi se ukupna količina najčešće kontroliranih ginkoflavonoglikozida u krivotvorenim proizvodima uskladila sa standardima za GBE i njihovim deklariranim vrijednostima, ekstrakt se obogaćuje dodatnom količinom flavonoida koji ne potječu od ginka. U tu se svrhu koriste kvercetin i njegov glikozidni oblik koji se između ostalog može izolirali iz heljde (Fagopyrum esculentum), bazginog cvijeta (Sambucus nigra), rutvice (Ruta graveolens). Budući da tako pripremljen ekstrakt sadrži potrebnu količinu ukupnih flavonoglikozida, proizvodi kojima je on dodan mogu, nakon neadekvatno interpretiranih rezultata, biti ocijenjeni kao ispravni. U rjeđim slučajevima analizama se mogu naći i proizvodi sa značajno većim udjelom kemferola. U tom slučaju može se sumnjati na krivotvorenje GBE ekstraktom kineske biljke Sophora japonica koja sadrži i desetak puta više tog flavonoida nego ginko. Dodatni problem u slučaju takvog krivotvorenja je genistein, fitoestrogen iz skupine izoflavona koji sofora sadrži, a čije neočekivano prisustvo u GBE proizvodima može izazvati nepovoljne farmakološke učinke na određene skupine potrošača zbog svog djelovanja sličnom estrogenim hormonima.

Tim metodama može se odrediti i udio ginkolne kiseline koja se iz GBE uklanja i  zbog mogućeg genotoksičnog i neurotoksičnog djelovanja ne smije je biti više od 5 mg/kg.

Sigurnost primjene

Na kraju je važno napomenuti da je, kao i kod ostalih ljekovitih pripravaka, važno voditi računa o sigurnoj primjeni ginka. Usprkos činjenici da se proizvodi GBE uglavnom dobro podnose, neke od njegovih farmakoloških aktivnosti mogu utjecati na pojavu neželjenih i štetnih pojava. S obzirom na to da sastavnice ginka pridonose boljoj perifernoj cirkulaciji i da utječu na razrjeđivanje krvi, pripravke koji ga sadrže ne bi smjeli koristiti bolesnici neposredno prije operativnih zahvata ili oni podložni jakom krvarenju. Zbog istog razloga GBE se ne smije kombinirati s lijekovima koji sprječavaju grušanje krvi. Njegova primjena također je kontraindicirana kod osoba koje koriste lijekove za olakšavanje problema sa srcem ili lijekove protiv epilepsije, tjeskobe i depresije, jer može smanjiti ili pojačati njihovo djelovanje. Trudnice i dojilje također ne bi trebale uzimati proizvode koji sadrže GBE.

 

Literatura

 1. Leung, A. Y., Foster, S., Encyclopedia of Common Natural Ingredients Used in Foods, Drugs and Cosmetics. Second Edition, New York, John Wiley & Sons, 1996, 274-277.
 2. Ginkgo Biloba (Medicinal and Aromatic Plants-Industrial Profiles,) Teris A vanBeek (Editor) CRC, 1 edition, 2000, 7-23.
 3. Ginkgo Biloba (Medicinal and Aromatic Plants-Industrial Profiles), Teris A vanBeek (Editor) CRC, 1 edition, 2000, 385-441.
 4. Lee EJ, et al Acute administration of Ginkgo biloba extract (EGb 761) affords neuroprotection against permanent and transient focal cerebral ischemia in Sprague-Dawley rats . J Neurosci Res. 1;68(5), 2002 636-645.
 5. Nada SE, Shah ZA. Preconditioning with Ginkgo biloba (EGb 761®) provides neuroprotection through HO1 and CRMP2 . Neurobiol Dis.46(1), 2012,180-189.
 6. Saleem S, et al Ginkgo biloba extract neuroprotective action is dependent on heme oxygenase 1 in ischemic reperfusion brain injury . Stroke, 39(12): 2008, 3389-3396.
 7. Kaschel R. Specific memory effects of Ginkgo biloba extract EGb 761 in middle-aged healthy volunteers. Phytomedicine. 18(14): 2011,202-207.
 8. Tchantchou F, et al, Stimulation of neurogenesis and synaptogenesis by bilobalide and quercetin via common final pathway in hippocampal neurons . J Alzheimers Dis.18(4), 2009,787-798.
 9. Nakagawa S, et, al Regulation of neurogenesis in adult mouse hippocampus by cAMP and the cAMP response element-binding protein . J Neurosci.1;22(9), 2002, 3673-3682.
 10. Chen YS, et al, Effect of bilobalide on peripheral nerve regeneration . Biomaterials. 25(3), 2004, 509-514.
 11. Bruno C, et al, Regeneration of motor nerves in bilobalide-treated rats . Planta Med, 59(4), 1993, 302-307.
 12. Lee EJ, et al, Acute administration of Ginkgo biloba extract (EGb 761) affords neuroprotection against permanent and transient focal cerebral ischemia in Sprague-Dawley rats . J Neurosci Res,1;68(5), 2002, 636-645.
 13. Saleem S, et al Ginkgo biloba extract neuroprotective action is dependent on heme oxygenase 1 in ischemic reperfusion brain injury . Stroke, 39(12), 200,3389-3396.
 14. Luo Y, et alInhibition of amyloid-beta aggregation and caspase-3 activation by the Ginkgo biloba extract EGb761 . Proc Natl Acad Sci U S A, 17;99(19),  2002, 12197-12202.
 15. Janssens D, et al,Protection of mitochondrial respiration activity by bilobalide . Biochem Pharmacol, 1;58, 1999,109-119.
 16. Janssens D, et al, Protection of hypoxia-induced ATP decrease in endothelial cells by ginkgo biloba extract and bilobalide . Biochem Pharmacol, 28;50(7),1995,991-999.
 17. Du G, et al EGb 761 protects liver mitochondria against injury induced by in vitro anoxia/reoxygenation. Free Radic Biol Med, 27(5-6), 1999, 596-604.
 18. Eckert A, et al Effects of EGb 761 Ginkgo biloba extract on mitochondrial function and oxidative stress . Pharmacopsychiatry, 36 Suppl 1S: 2003, 15-23.
 19. Janssens D, et al, Protection by bilobalide of the ischaemia-induced alterations of the mitochondrial respiratory activity . Fundam Clin Pharmacol, 14(3),  2000, 193-201.
 20. Janssens D, et al,Effect of venotropic drugs on the respiratory activity of isolated mitochondria and in endothelial cells . Br J Pharmaco, 130(7), 2000,1513-1524.
 21. Sastre J, et al,A Ginkgo biloba extract (EGb 761) prevents mitochondrial aging by protecting against oxidative stress . Free Radic Biol Med, 15;24(2),1998, 298-304.
 22. Janssens D, et al,Protection of mitochondrial respiration activity by bilobalide . Biochem Pharmacol, 1;58, 1999,109-119.
 23. Janssens D, et al, Protection of hypoxia-induced ATP decrease in endothelial cells by ginkgo biloba extract and bilobalide . Biochem Pharmacol, 28;50(7),1995,991-999.
 24. Du G, et al EGb 761 protects liver mitochondria against injury induced by in vitro anoxia/reoxygenation. Free Radic Biol Med, 27(5-6), 1999, 596-604.
 25. Eckert A, et al Effects of EGb 761 Ginkgo biloba extract on mitochondrial function and oxidative stress . Pharmacopsychiatry, 36 Suppl 1S: 2003, 15-23.
 26. Janssens D, et al, Protection by bilobalide of the ischaemia-induced alterations of the mitochondrial respiratory activity . Fundam Clin Pharmacol, 14(3),  2000, 193-201.
 27. Janssens D, et al,Effect of venotropic drugs on the respiratory activity of isolated mitochondria and in endothelial cells . Br J Pharmaco, 130(7), 2000,1513-1524.
 28. Sastre J, et al,A Ginkgo biloba extract (EGb 761) prevents mitochondrial aging by protecting against oxidative stress . Free Radic Biol Med, 15;24(2),1998, 298-304.
 29. Maxwell S, Greig L Anti-oxidants-- a protective role in cardiovascular disease . Expert Opin Pharmacother, 2(11), 20011,737-750.
 30. Ruining, Liu, Xueli Wang, Yunan Zhao, Zhixing Wang, Lijun Du, The uptake behaviors of kaempferol and quercetin through rat primary cultured cortical neurons Biomedical Chromatography, 20 (11), 2006, 1178-1184.
 31. Changqing Liu, Rupasri Mandal, Xing-Fang Li. Detection of fortification of ginkgo products using nanoelectrospray ionization mass spectrometry. Analyst, 2005, 130, 325 – 329.
 32. Duff Sloley, B., Tawfik, S. R., Scherban, K. A. Tam, Y. K. Quality Control Analyses for Ginkgo Extracts Require Analysis of Intact Flavonol Glycosides. Journal of Food and Drug Analysis, 2003, 11 (2), 102-107.
 33. Pattern Recognition of Flavoneglycosides is Important for Ginkgo Biloba Extract Analitical Solution. 2007,  3 (5), American Analytical Chemistry Laboratories
 34. Ginkgo leaf, Ph Eur 01/ 2002: 1828.
 35. Myers S. A dulteration Stifles the Ginkgo Biloba Market Ethical Naturals, Inc www.ethicalnaturals.com/pdfs/ginkgo_market.pdf, datum pristupa 12.3.2009.
 36. Avula B., Sagi S., Gafner S., Upton R., Wang Y.H., Wang M., Khan I.A.Identification of Ginkgo biloba supplements adulteration using high performance thin layer chromatography and ultra high performance liquid chromatography-diode array detector-quadrupole time of flight-mass spectrometry, Anal Bioanal Chem., 407, 25, 2015, 7733-7746.
 37. Chang L., Zhang X. X., Ren Y. P., Cao L., Zhi X. R., Zhang L. T. Simultaneous Quantification of Six Major Flavonoids FromFructus sophorae by LC-ESI-MS/MS and Statistical Analysis, Indian J Pharm Sci., 75,3, 2013, 330–338.

 

 

 


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Banner