Vijesti

Probiotikom protiv stresa i tjeskobe

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Probiotikom protiv stresa i tjeskobe

Svakodnevno uzimanje probiotika Lactobacillus plantarum u obliku dodatka prehrani može ublažiti stres i tjeskobu odraslih osoba, utvrđeno je novim istraživanjem. Randomizirano, dvostruko slijepo i placebom kontrolirano istraživanje uključivalo je 103 odrasle osobe pod stresom, prosječne dobi od 32 godine. Ispitanici su nasumično raspoređeni u skupine te su 12 tjedana dobivali placebo ili L. plantarum (20 milijardi CFU na dan).

Prema ljestvici za depresiju, tjeskobu i stres (DASS-42) rezultati su pokazali da su se u skupini koja je dobivala probiotik stres i tjeskoba ublažili, dok za depresiju podataka nema. U odnosu na placebo skupinu, markeri za upale IFN-γ i TNF-α  također su se znatno smanjili u skupini koja je dobivala probiotik. Upravo su te promjene donijele poboljšanja u pamćenju i kognitivnim sposobnostima. Nadalje, znanstvenici su primijetili i rodno specifične promjene – emocionalna inteligencija poboljšala se kod žena, dok se muškarcima poboljšalo pamćenje na testu za Alzheimerovu bolest. Žene su također počele brže reagirati na testu za prepoznavanje.

Upale su najčešće uzrokovane gomilanjem patogena u crijevima, a upravo one igraju bitnu ulogu u patofiziologiji crijeva. Stoga su u tom slučaju korisni probiotici koji sprječavaju njihovo nagomilavanje te tako štite mozak od stresa i tjeskobe.

Izvor: Clinical Nutrition