Vijesti

Soj bakterija štiti od pretilosti

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Soj bakterija štiti od pretilosti

Nova istraživanja pokazala su da dodaci prehrani s probiotičkim sojem Bifidobacterium breve B-3 mogu pomoći u smanjenju razine masnog tkiva kod zdravih odraslih osoba koje su u stanju nadomak pretilosti. Znanstvenici su proveli randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano istraživanje na 80 zdravih odraslih osoba u skoro pretilom stanju. Oni su nasumično raspoređeni u dvije skupine – jedna je 12 tjedana dobivala kapsule s Bifidobacterium breve B-3 (20 milijardi CFU) dok je druga dobivala placebo. Rezultati istraživanja pokazali su da se kod osoba koje su dobivale placebo količina masnog tkiva u području abdomena povećala nakon 4 i 8 tjedana od početka istraživanja. Kod skupine s probiotikom nije uočena razlika u količini abdominalnog masnog tkiva. Dodatno, nakon 8 i 12 tjedana od početka istraživanja, u skupini s probiotikom smanjili su se postotak i masa tjelesne masti (za 0,7% i 0,6 kg).

Slični rezultati dobiveni su i meta-analizom 15 randomiziranih kontroliranih istraživanja, ranije objavljenom u časopisu Obesity Reviews. Meta-analiza istraživanja različitih sojeva probiotika otkrila je prosječno smanjenje tjelesne mase za 0,6 kg i masti za 0,6%. Nadalje, utvrđeno je i smanjenje razine triglicerida, te povećanje razine HDL kolesterola kod osoba koje su dobivale probiotik. Nisu uočene nikakve neželjene posljedice zbog uzimanja probiotika.

Pretpostavlja se da mehanizam djelovanja soja Bifidobacterium breve B-3 uključuje oksidaciju masnih kiselina, poticanje potrošnje energije i povećanje sinteze žučne kiseline. Stoga je soj Bifidobacterium breve B-3 siguran za zdravu populaciju te može biti koristan u sprječavanju nagomilavanja masnog tkiva i uz to vezanih metaboličkih poremećaja.

Izvor: Bioscience of Microbiota, Food and Health