Vijesti

Omega-3 kod nealkoholne bolesti masne jetre

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Omega-3 kod nealkoholne bolesti masne jetre

 

Povećan unos dugolančanih omega-3 masnih kiselina mogao bi pridonijeti boljoj kontroli nealkoholne bolesti masne jetre (NAFLD) zaključak je meta-analize koja je obuhvatila 18 kliničkih studija u kojima su oboljelim od NAFLD-a davali dugolančane omega-3 masne kiseline, ili placebo. Budući da bolest nije usko povezana s određenom životnom dobi, ispitanici uključeni u studije bili su pedijatrijska populacija i odrasli ispitanici. Učinkovitom u smanjenju napredovanja NAFLD pokazale su se primjena 250 mg DHA kod pedijatrijske populacije, te 3 g kombinacije EPA i DHA, uz povećanu tjelesnu aktivnost i kalorijski deficit.

Mehanizmi kojima dugolančane omega-3 masne kiseline iskazuju blagotvorne učinke još uvijek nisu u potpunosti razjašnjeni, međutim pretpostavlja se da su posljedica uloge omega-3 u regulaciji sinteze i razgradnje masnih kiselina.

S obzirom da meta-analiza nije mogla preporučiti minimalnu količinu omega-3 masnih kiselina koja bi bila učinkovita kod NAFLD, te s obzirom da pedijatrijska populacija nije dobivala EPA, znanstvenici pozivaju na novu seriju studija.

Izvor: Nutrition Reviews