Vijesti

Sigurnost dugoročne konzumacije visokih doza vitamina D

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Sigurnost dugoročne konzumacije visokih doza vitamina D

Dugoročna konzumacija vitamina D u niskim koncentracijama smatra se sigurnom, što je do danas potvrđeno brojnim kliničkim studijama. S druge strane, malo je studija koje su ispitivale sigurnost dugoročne konzumacije vitamina D u visokim koncentracijama. Takvim se problemom odlučila pozabaviti četverogodišnja kontrolirana klinička studija u kojoj je sudjelovalo više od 5.000 ispitanika starosti od 50-84 godine. Ispitanici su nasumično razmješteni u skupinu koja je dobivala 100.000 IU vitamina D3 mjesečno, ili u placebo skupinu. Dodatno su dobili upitnik u kojem su bilježili i opisivali nuspojave ako je do njih došlo tijekom trajanja studije.

Broj prijavljenih nuspojava kod ispitanika koji su dobivali vitamin D3 nije bio statistički značajno veći u odnosu na broj nuspojava kod ispitanika koji su dobivali placebo. Sukladno tome, mjesečni unos vitamina D u količini od 100.000 IU smatra se sigurnim. Buduća istraživanja promatrat će sigurnost učestalijeg unosa vitamina D u visokim koncentracijama.

Izvor: Clinical Nutrition