Imunoglukan

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Autorica članka: izv.prof.dr.sc. Donatella Verbanac, dipl.ing.med.biochem., Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 Čimbenik u očuvanju zdravlja organizma

 
Imunoglukan

 

Imunomodulatorni učinak određenih beta-glukana ovisi o njihovom porijeklu, strukturi, molekulskoj masi, stupnju čistoće, topljivosti, formulaciji i o dobro definiranom i proizvodnom procesu koji mora slijediti principe dobre proizvođačke prakse.

 

Posljednjih godina sve veći broj istraživanja upućuje na negativan utjecaj današnjeg užurbanog načina života (neadekvatna prehrana, dugotrajni stres, tjelesni i umni napori) na funkcioniranje imunološkog sustava, a time i sposobnost organizma za uspješnu obranu od infekcija. Jednako tako, svjedoci smo sve većeg broja pojedinaca koji su pogođeni raznim alergijama, intolerancijama i vrlo često obolijevaju od raznih autoimunih bolesti. Gotovo kod svih opisanih slučajeva, riječ je o narušenoj ravnoteži pojedinih ključnih sustava u ljudskom organizmu, koja rezultira uvećanjem broja simptoma i pogoršanja stanja ako se na vrijeme ne prepozna i ne liječi. Veliku pomoć u uspostavi pravilne ravnoteže između tjelesnih sustava, poput probavnog, središnjeg živčanog i imunološkog sustava pružaju čimbenici koje jednim imenom nazivamo imunomodulatori.

Imunomodulatori su zapravo agensi koji izražavaju svoj pozitivan učinak i djeluju u slučaju pada obrambene sposobnosti organizma, ali i onda kada je riječ o pretjeranoj aktivnosti tog istog sustava, pa dolazi do svojevrsnog štetnog djelovanja vlastitih komponenti imunološkog sustava na organizam. Brojne su tvari prisutne u prirodi prepoznate kao modulatori imunološkog sustava, međutim za većinu njih trenutno ne postoje čvrsti i dokumentirani klinički dokazi da su učinkoviti i sigurni za ljudsku upotrebu. No, pojedini imunomodulatori već se desetljećima ispituju, a uspješnost njihove primjene pokazana je u brojnim in vivo studijama provedenim na životinjskim modelima bolesti ili na humanoj populaciji. Štoviše, za pojedine među njima postoje već napravljene meta-analize kliničkih podataka iz kojih se nedvojbeno zaključuje da je učinak na poboljšanje općeg zdravlja značajan i da nisu zabilježene bilo kakve ozbiljnije nuspojave prilikom korištenja.

Danas su u upotrebi pojedini imunomodulatori koji svoje porijeklo imaju u biljnom svijetu, poput pripravaka imele ili ehinaceje. Tu su i minerali u tragovima koji mogu djelovati kao reducensi i oksidansi, jer zahvaljujući svojoj strukturi mogu primati i otpuštati elektrone. Međutim, sasvim nov pristup u razumijevanju imunomodulatora počeo se razvijati usporedno s razvojem novih spoznaja o ulozi mikroorganizam nastanjenih u ljudskom gastrointestinalnom traktu, te o ulozi polisaharida i oligosaharida koji osiguravaju stanište i prehranu tih mikroorganizama. Danas se zna da je zdrav probavni trakt usko povezan sa zdravim i uravnoteženim imunološkim sustavom.

Najviše je istraženo djelovanje jednog imunomodulatora koji je po svojoj strukturi sličan prebioticima, a opet ima i dodatnu ulogu u prijenosu signala među stanicama imunološkog sustava, odnosno, sudjeluju u uspostavi uravnoteženog staničnog i humoralnog imuniteta. Riječ je o beta-glukanu, oligosaharidu iz skupine prirodnih imunomodulatora podrijetlom iz gljiva bukovača (lat. Pleuratus ostreatus). Pripada općenito skupini beta-glukana koje još nazivamo biološki aktivni poli- i oligosaharidi koji su prirodno prisutni u staničnim zidovima bakterija, algi, žitarica, kvasaca i gljiva. Aktivacija imunološkog odgovora posredovana beta-glukanima odvija se putem različitih receptora prisutnih na površini imunoloških stanica smještenih u sluznici tankog crijeva. Molekule beta-glukana zapravo oponašaju antigen (koji primjerice u patološkim stanjima dolazi od bakterijske membrane) i na taj način stimuliraju imuni odgovor na razini Peyerovih limfnih čvorića u crijevima. Taj skup udruženih limfnih čvorića djeluje kao prva linija obrane. Zajedno s epitelnim stanicama crijeva, koje sprječavaju prodor stranih antigena, limfociti smješteni u limfnim čvorićima crijeva imaju važnu ulogu u potpomognutoj prezentaciji antigena ostalim imunološkim stanicama preko receptora za glavni kompleks histokompatibilnosti II (MHCII). Time započinje imunogeni odgovor organizma na brojne čimbenike. Sam beta-glukan utiče na specifični i nespecifični imunološki odgovor, onaj posredovan stanicama i onaj posredovan protutijelima.

Međutim, potrebno je prilikom upotrebe beta-glukana znati razlikovati one koji posjeduju veću učinkovitost i koji su sigurni za upotrebu. Uspješnost primjene određenih beta-glukana, njihov imunomodulatorni učinak, ovisi o slijedećim čimbenicima: porijeklu, strukturi, molekulskoj masi, stupnju čistoće, topljivosti, formulaciji i konačno o dobro definiranom i proizvodnom procesu koji mora slijediti principe dobre proizvođačke prakse. Beta-glukani imaju različite strukture s obzirom na podrijetlo (bakterije, gljive, plijesni ili žitarice). Najbolje su istraženi i dosad su najveću učinkovitost i sigurnost pokazali beta-glukani „pleurani“ iz gljiva, i to posebno bukovača. Riječ je o oligo- i kraćim polisaharidima sastavljenim od monosaharida povezanih beta 1-3 i beta 1-6 glikozidnim vezama, a uzimaju se oralno u obliku kapsula ili sirupa. Do crijeva dolaze nepromijenjeni zahvaljujući vrhunskoj formulaciji koja aktivnu tvar štiti od razgradnje u kiselom mediju želuca, djeluju na razini crijeva i moduliraju imunogeni odgovor bez da se resorbiraju u krv. Njihova prisutnost u tjelesnim tekućinama i organima nije detektirana kad se izučavala biološka raspoloživost, što znači da se imunoglukan izlučuje iz organizma stolicom, nepromijenjen. U preparatu Imunoglukan P4H® uz osnovu djelatnu tvar nalazi se i vitamin C koji djeluje kao pomoćno sredstvo i ko-čimbenik u regulaciji imunogenog odgovora, te mineral cink koji svojom jedinstvenom strukturom osigurava djelovanje brojnih enzima i čimbenika u ljudskom organizmu, te stabilizira strukturu inzulina i timusnog hormona timulina koji sudjeluje u pravilnom razvoju limfocitne loze.

Učinkovita doza aktivne tvari u Imunoglukanu P4H® utvrđena je u in vitro, ali i in vivo pokusima na životinjskim modelima u kojima je inducirana infekcija s bakterijom H. influenzae. Profilaktička primjena pripravka bila je značajno učinkovita (sposobnost poticanja preživljavanja miševa nakon izazvane infekcije) kod doze od 1 mg/kg, a maksimalni učinak ostvaren je prilikom primjene doze od 3 mg/kg.

Dokaz o učinkovitosti i sigurnosti primjene imunoglukana Pleuran dobiven je detaljnom meta-analizom dosad provedenih i objavljenih studija u 2017. godini. Bilo je potrebno trideset godina eksperimentalnih i kliničkih istraživanja i studija da bi se došlo da zaključka da je Imunoglukan® zapravo jedini beta-glukan s dokazanom učinkovitosti primjene kod ponavljajućih infekcija dišnog sustava, čija je uspješnost potvrđena u odgovarajućim kliničkim studijama na ljudima, posebno u pedijatrijskoj populaciji. U brojkama to znači: 55 kliničkih studija (opservacijskih i eksperimentalnih), više od 30 objavljenih znanstvenih i stručnih radova ocijenjenih od nezavisnih eksperata i gotovo 1.500 djece uključene u navedene studije. Studije pokazuju konzistentne rezultate i smanjenje učestalosti različitih vrsta respiratornih infekcija: bronhitis, laringitis, otitis, prehlada… Pritom je još važno istaknuti i da je Pleuran siguran i kod bolesnika s astmom i sklonošću obolijevanja od alergija, jer ne djeluje na uvećanje ukupne vrijednosti IgE kod pacijenata koji pate od alergija i sličnih stanja. I konačno, beta-glukan Pleuran siguran je za upotrebu kod djece nakon prve godine života i kod odraslih, u prevenciju i terapiji kao pomoćno sredstvo kada god je potrebno utjecati na regulaciju djelovanja imunološkog odgovora organizma.

Literatura:

1.Volman JJ et al. Physiol & Behaviour, 94, 2008, 276.

2. Dhanak D et al. Cell Chem Biol. 2017 Sep 21;24(9):1148.

3. Spriet I et al. Mycoses. 2011 Sep;54(5):352.

4.Jesenak M et al. Int Immunopharmacol. 2013;15(2):395.

5.Jesenak M et al, Phytother Res 2014Mar;28(3):471.

6. Jesenak M et al,Nutrients 2017 Jul 20;9(7).

 

MEDIS ADRIA PROMO


Email facebook twitter LinkedIn gbuzz