Vijesti

Vitamin E koristan oboljelima od mitohondrijskih bolesti?

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Vitamin E koristan oboljelima od mitohondrijskih bolesti?

Sistemska predklinička studija pokazala je da bi vitamin E i N-acetilcistein (NAC) mogli imati povoljan učinak kod pacijenata oboljelih od mitohondrijskih bolesti koje predstavljaju ozbiljne progresivne poremećaje u metabolizmu energije, a mogu nastati kao posljedica mutacije više od 300 različitih gena. U sklopu mitohondrijskih bolesti često dolazi do narušavanja oksidacijskih mehanizama putem stvaranja prevelike količine slobodnih radikala koji zatim uzrokuju oštećenja proteina, stanica i gena.

Aktualna predklinička studija bavila se proučavanjem utjecaja sedam vrsta antioksidansa na razvoj i prognozu mitohondrijskih bolesti. Pritom su korištena dva animalna modela te jedan humani koji je uključivao stanice fibroblasta. Svi modeli imali su oštećenu funkciju respiratornog lanca. Rezultati su pokazali da vitamin E i NAC mogu djelovati povoljno kod mitohondrijske bolesti tako što produžuju životni vijek mitohondrija i kompleksa važnih za odvijanje procesa oksidacije. Znanstvenici stoga predlažu da te dvije antioksidativne vrste postanu predmetom budućih kliničkih ispitivanja kako bi osobe s mitohondrijskim oštećenjima mogle čim prije dobiti korisne smjernice za primjenu dodataka prehrani.

Izvor: Molecular Genetics and Metabolism