Vijesti

Vitamin D za razvoj mozga i porast tjelesne mase

Email facebook twitter LinkedIn gbuzz
Vitamin D za razvoj mozga i porast tjelesne mase

Visoka doza vitamina D u obliku dodatka prehrani može kod pothranjene djece potaknuti porast tjelesne mase, te razvoj jezičnih i motoričkih vještina. Poznato je da je vitamin D vrlo važan za zdravlje kostiju i mišića, a može zaštititi i od prehlada i gripe. No, novim istraživanjem utvrđene su njegove dodatne prednosti - riječ je o prvom istraživanju na ljudima, koje se bavilo utjecajem vitamina D na razvoj mozga.

U istraživanju je sudjelovalo 185 pothranjene djece u dobi od 6 do 58 mjeseci. Tijekom osam tjedana djeca su dobivala visokoenergetsku hranu te su u dva navrata dobili placebo ili 5 mg (200.000 I.J.) vitamina D u obliku dodatka prehrani. Nakon osam tjedana utvrđeno je da je vitamin D u obliku dodatka prehrani doveo do poboljšanja u tjelesnoj masi – skupina koja je dobivala vitamin D dobila je u prosjeku dodatnih 0,26 kg više od kontrolne skupine. Također je došlo i do poboljšanja u motoričkim sposobnostima, jeziku te općem razvoju koji uključuje hodanje i sposobnost govora.

Znanstvenici naglašavaju da je potrebno ponoviti istraživanje s nižom dozom vitamina D da bi se utvrdilo može li i manja doza dovesti do porasta tjelesne mase i razvoja mozga. Kod istraživanja nije uočena nikakva negativna nuspojava izazvana visokom dozom vitamina D.

Izvor: American Journal of Clinical Nutrition